Reboarding

Hvordan opretholder du dine medarbejderes gode performance?

Du har formentlig oplevet dette scenarie: En stærkt præsterende medarbejder har braget igennem i 1-2 år indtil noget forandres. Der kan være tale om en ny leder, at medarbejderen flyttes til et andet team, at de forfremmes eller at virksomheden på anden vis omstrukturerer.

Medarbejderens performance er dog pludselig ikke den samme mere, og vedkommende er nu snarere på niveau med virksomhedens gennemsnit. Hvorfor er denne udvikling sket, når de ellers har været en af de bærende krafter længe? 

Find medarbejderens sweetspot

Vi har før dokumenteret at talent er et kontekstafhængigt fænomen, så det ligger lige for at forklaringen ligger i en ændring af den kontekst, som medarbejderen er en del af. Mange virksomheder taler om preboardingonboarding og offboardingmen reboarding er måske den vigtigste løbende disciplin.

God reboarding sikrer vedvarende performance og trivsel for medarbejdere og holder medarbejderomsætningen nede, da engagement og velvære får folk til at blive længere. 

Brug medarbejderne optimalt

TT38-testen er et effektivt redskab til kontinuerlig reboarding. Ved at teste medarbejdere, lederen og gerne teamet får du kendskab til deres talenter og person-job fit, person-leder fit og person-kultur fit. Det bliver således muligt at tilpasse arbejdsopgaver- og miljø til vedkommende, der skal reboardes.

Måske kan de opnå samme høje performance som tidligere ved at arbejde for en anden leder, der har et bedre person-leder fit, eller måske kan der foretages optimeringer af teamet, der øger performance. Desuden kan kontekstproblemer afhjælpes gennem gode, talentbaserede dialoger.

Vi oplever ofte at kendskab til hinandens talenter har det med at afvæbne konflikter, fordi forståelse for hinanden leder til accept heraf. Hvad der før gav anledning til frustration mellem medarbejdere grundet konfliktende talenter kan vendes til en styrke, hvis forskelle iscenesættes rigtigt. 

VIDSTE DU AT? – EN META-ANALYSE AF 1.2 MIO PERSONER, VISTE FØLGENDE RELATION MELLEM TALENTBASERET MEDARBEJDERUDVIKLING OG VIRKSOMHEDENS OUTPUT:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 4