Handelsbetingelser

 

Generelle oplysninger

Talents Unlimited Denmark ApS
Etableret 2017 CVR. nr. 40251472
Nymøllevej 50, 2800 KgS Lyngby
e-mail: info@t-u.dk
Telefon (+45) 7199 9094

 

Forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser udgør sammen med den afgivede ordre, hvad end den er pr. mail eller telefonisk den samlede aftale mellem kunden og virksomheden, hvad der angår de forhold, der omtales heri og erstatter eventuelle forudgående kontrakter og aftaler mellem parterne.

Afgivelse og accept af ordre

Enhver bestilling af produkter og/eller konsulentydelser fra Kunden anses for et tilsagn fra Kunden om at købe produkter og/eller konsulentydelser i henhold til disse handelsbetingelser.

Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har været i dialog med dig og er blevet enige om det ønskede produkt. En ordre inkluderer ikke en gratis test med de 9 øverste toptalenter, men derimod en ydelse eller et produkt bestilt via vores salgsteam, pr. mail, telefonisk eller ved andre kontaktrelationer. Herunder, men ikke udtømmende, kan en ordre omhandle en fuld rapport baseret på din test, en feedback baseret på din test, en Certificering eller et skræddersyet forløb til din virksomhed med videre.

Produkter påkrævet Certificering skal foretages af, eller på vegne af, en identificeret og registreret bruger, som er kvalificeret til at anvende Produkter påkrævet certificering, og som er registreret hos Virksomheden i henhold til Virksomhedens registreringsprocedure. Produkter påkrævet certificering skal ligeledes anvendes i overensstemmelse med Virksomhedens Etiske Retningslinjer, som er tilgængelige i Virksomhedens kursusmapper samt på Hjemmesiden. Der tages forbehold for ændringer af De Etiske Retningslinjer uden forudgående varsel. Virksomheden forbeholder sig ret til at nægte levering af Produkter påkrævet certificering til en Kunde eller en Registreret Bruger, hvis Kunden eller den Registrerede Bruger undlader at efterkomme de Etiske Retningslinjer.

Ingen bestilling afgivet af Kunden anses for at være accepteret af Virksomheden, før en skriftlig ordrebekræftelse eller faktura er udstedt af Virksomheden, eller (hvis tidligere) før Virksomheden leverer Produkterne og/eller Konsulentydelserne til Kunden.

Ved bestilling af Produkter påkrævet certificering, skal Kunden angive navnet på den Registrerede Bruger.

Ethvert tilbud fra Virksomheden til Kunden er gældende i en periode på 30 dage fra afgivelsen af tilbuddet, forudsat at Virksomheden ikke har tilbagekaldt tilbuddet tidligere.

 

Forretningsbetingelser for åbne testkurser

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre detaljer om design af kurser, indhold på kurser samt priser uden varsel.

Omkostninger ved frivillig indlogering på hotel er ikke indeholdt i kursusprisen.

Virksomheden forbeholder sig ret til at aflyse eller rykke kurser uden straf eller erstatningsansvar, hvis der er for få tilmeldinger, eller af andre grunde, der er uden for Virksomhedens kontrol. Virksomheden vil tilstræbe at informere kursusdeltagere så hurtigt, det rimeligt er muligt, hvis det er nødvendigt at aflyse et kursus.

Aflysningspolitik 

Hvad angår aflysning foretaget af Virksomheden, vil en fuld refundering blive givet, så snart eventuelt allerede fremsendt før-kursusmateriale returneres.

Den fulde kursuspris skal betales ved en kursusdeltagers aflysning, uanset årsag, inden for 21 dage før testkursets start. Der skal ikke betales ved aflysninger, der modtages skriftligt mere end 21 dage før kursusstart, medmindre der allerede er fremsendt kursusmateriale, hvorfor der i så tilfælde skal betales et gebyr.

Flytning fra et kursus til et andet betragtes som en aflysning. Der kræves således tilmelding til et nyt kursus til fuld pris.

Flytning af opfølgningssession inden for 10 dage før det aftalte tidspunkt betragtes som en aflysning. En ny opfølgningssession skal aftales til fuld pris, med fratrækning af tre obligatoriske test, jf. gældende prisliste.

Erstatning med en anden person kan til enhver tid accepteres uden omkostninger, forudsat at denne person opfylder adgangskravene, og har gennemgået eventuelle før-kursusmaterialer.

Certificering af deltagere

Deltagere på testcertificeringskurser skal bemærke, at succesfuld gennemførelse af sådanne kurser kræver, at deltagerne udviser en forståelse for de underliggende principper samt udviser kompetence inden for valg, administration og feedback af de respektive test. Mens Virksomheden, i så stor udstrækning som det er muligt, vil sikre en høj standard i undervisning og upartiskhed i ovennævnte vurderinger, gives der ingen garanti for, at alle kursusdeltagere vil opnå certificering.

Forretningsbetingelser for virksomheds interne testkurser

Virksomhedsinterne testkurser kan være omkostningsbesparende, såfremt en Kunde har et antal deltagere, der ønsker at tilmelde sig testkurser. Pris for disse kurser gives på forespørgsel.

Aftale:

Detaljer og krav til virksomhedsinterne kurser vil blive aftalt på det tidspunkt kurset bestilles. Ud over det aftalte kursusgebyr, beder vi dog sædvanligvis Kunden om at sørge for/eller betale for det følgende:

 • Kursussted, AV-udstyr og trådløs internet-bredbåndsforbindelse.
 • Alle måltider og forfriskninger i løbet af kurset.
 • Rejse og ophold for kursusleder(e) og, når det er påkrævet, observatører.
 • Transportomkostninger for kurér i forbindelse med fremsendelse af udstyr og materialer til og fra kursusstedet.
 • Frivillige til brug for træning i administration og feedback.

Andre betingelser vil være som for åbne testkurser.

Vilkår for konsulentydelser

Konsulentprojekter er defineret som opdrag påtaget sig af Virksomhedens ansatte eller agenter og underleverandører (herefter kaldt Konsulenter) på vegne af Kunden.

Projekter vil først blive påbegyndt efter indgåelse af aftale med Kunden om en klar projektbeskrivelse.

Honorar og aflysning:

En konsulentdag er maksimalt otte timer mellem 9.00 og 18.00, medmindre andet aftales skriftligt mellem parterne. Hvis aftenarbejde, weekendarbejde eller arbejde på helligdage er involveret, og/eller et projekt involverer arbejde uden for Danmark, vil højere konsulenthonorarer træde i kraft og blive aftalt skriftligt.

Rejsetid vil blive faktureret med 50 % af den gældende takst for konsulenthonorar.

Forbrugte produkter vil blive faktureret til den gældende salgspris og er underlagt Virksomhedens Handelsbetingelser. Projekter faktureres fuldt ud ved projektstart.

Omkostninger forbundet med aflysning eller udsættelse før et konsulentopdrags påbegyndelse, er som følger:

 • Inden for to uger: hele konsulenthonoraret.
 • Mellem to til fire uger: 50 % af hele konsulenthonoraret.

Hvis Kunden forespørger ændringer til projektet, vil Virksomheden tilstræbe at imødekomme forespørgslen. Hvis disse ændringer medfører ekstra tidsforbrug, vil dette blive faktureret til den gældende dagstakst for konsulenthonorar.

Udgifter, der kommer i løbet af gennemførelsen af projektet, f.eks. rejse, ophold, fortæring og omkostninger til kurér, vil blive faktureret ud over Konsulenthonoraret.

Adgang:

Kunden skal give Konsulenten adgang til deres kontorer, personale og til oplysninger om Kunden, som Konsulenten måtte have behov for til udførelsen af opdraget. Enhver stigning i tidsforbrug som et resultat af, at Konsulenten er blevet nægtet rimelig adgang, vil medføre en stigning i prisen for projektet.

Kunden skal sikre, at Konsulenten har tilstrækkelig arbejdsplads og faciliteter og skal skabe sikkerhed for Konsulentens og Virksomhedens ejendele.

Betingelser for gratis test via hjemmesiden

Afgivelse af ønske om at modtage en test via hjemmesiden, herunder gratis test prøvning med tilsendt top 9 talenter via hjemmesideformularen, er ikke en juridisk bindende aftale. Talents Unlimited har derfor mulighed for at annullere din anmodning om en test, eller slette en test taget i vores system, som følge af tekniske problemer, eller at vores team vurderer at du ikke overholder aldersgrænsen for en personlighedstest samt lignende situationer. Det er ikke tilladt at benytte formularen til kommerciel brug.

Når du har afgivet en anmodning om en gratis test via hjemmesiden, vil systemet sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår at du har ønsket at prøve testen, samt instruktioner om hvordan testen tages. Vi gør opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) kan være forsinket eller havnet i din uønskede mailboks. Talents Unlimited er ikke ansvarlig for testlink, der ikke når frem til dig. Talents Unlimited forbeholder sig retten til at afsende testlinket i svingende tidsrum, hvorfor der kan gå op til fem arbejdsdage før du modtager testlinket. Dette sker på baggrund af muligheden for, at vores team har ferie eller har brug for tid til at vurdere, om anmodningen overholder lovkravene.

Eftersom vores test er under kategorien personlighedstest gælder der helt særlige regler for salg af dette, som vi med dette gør opmærksom på: Hvis du accepterer vores handels- og forretningsbetingelser, bekræfter du samtidigt, at du ved anmodning af testen står inde for, at du er myndig og fyldt 18 år.

Krav for anmodning af testen:

 • Du skal være fyldt 18 år og være myndig
 • Du skal være i psykisk stand til at kunne modtage og håndtere en personlighedstest.
 • Du må ikke benytte Gratistesten til kommercielt brug.
 • Er du allerede kunde hos Talents Unlimited, er blevet certificeret eller har købt og taget en test igennem Talents Unlimited, er det ikke tilladt at benytte Gratistesten til brug i forretningsøjemed, i din virksomhed eller anden kommercielt brug, der forhindrer Talents Unlimiteds naturlige forretningsgang.

Materiale

Alt beskrivende materiale samt alle brochurer, specifikationer og reklamer udfærdiget af Virksomheden, offentliggøres med bl.a. det formål at give en omtrentlig idé om Produkterne og/eller Konsulentydelserne udbudt af Virksomheden. Sådan supplerende materiale vil ikke være en del af Kontrakten. Det er ikke tilladt at videregive dette materiale uden accept fra virksomheden.

Levering

Da vores produkter består af ydelser, tages der forbehold for, at leveringen ikke altid kan ske på det ønskede tidspunkt. Talents Unlimited forpligter sig ikke til at levere på bestemte tidspunkter, med mindre dette er en del af aftalen ved forespørgsel på bestemte ydelser ved aftalens indgåelse. Talents Unlimited forbeholder sig retten til, til enhver tid at kunne aflyse et kursus eller workshop, feedback eller anden ydelse uden bod, hvis dette ikke er muligt for Talents Unlimited, i tilfælde af sygdom eller anden forhindring. Talents Unlimited er ikke erstatningsansvarlig for manglende levering af Produkter og/eller Konsulentydelser, (selvom dette skyldes Virksomhedens uagtsomhed), hvis skriftlig underretning gives til Kunden.

Virksomheden forbeholder sig ret til at udsætte en dato til levering, eller til at opsige Kontrakten, såfremt Virksomheden er forhindret eller forsinket i at udføre dens forretning på grund af forhold, der er uden for Virksomhedens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til force majeure, regeringstiltag, krig, national krise, terroristhandlinger, protester, epidemier, optøjer, civilt oprør, brand, eksplosion, flodbølge, lockout, strejker eller andre arbejdsstridigheder (hvad enten det er relateret til en af parternes arbejdsstyrker eller ej), eller indgreb eller forsinkelser, der berører fragtmænd, eller manglende evne til eller forsinkelse i at skaffe forsyninger af passende eller egnede materialer.

Enhver erstatningspligt for Virksomheden for manglende levering af Produkter og/eller Konsulentydelser begrænses til efterlevering af Produkterne og/eller Konsulentydelserne inden for en rimelig tid eller til udstedelse af kreditnota for eventuelle udstedte fakturaer på de pågældende Produkter og/eller Konsulentydelser.

Levering af web-baserede elektroniske Produkter og/eller Konsulentydelser relaterende hertil og stillet til rådighed af Virksomheden, herunder TT38-talenttesten vil være omfattet af serviceudsving. Der tages forbehold for at testen udvikles, ændres og optimeres løbende, hvorfor den endelige rapport og udseende kan ændres i takt med dette, uden særlige hensyn eller prisregulering.

Talents Unlimited leverer kun sine ydelser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Ved speciel forespørgsel kan det være muligt at tilkøbe ydelserne i et andet land, efter nærmere aftale med Talents Unlimited Denmark ApS.

Vilkår for anvendelse af produkter

Det er en forudsætning for at opnå adgang til brug af Produkterne, at Kundens registrerede brugere og Kandidater accepterer Virksomhedens vilkår for anvendelse af Produkterne, herunder Talents Unlimited privatlivspolitik. Talents Unlimited er berettiget til at ændre ordlyden af vilkårene for anvendelse af Produkterne, herunder Talents Unlimiteds Privatlivspolitik, uden Kundens samtykke. Ændring af ordlyd af vilkårene vil blive varslet på Virksomhedens hjemmeside 1 måned, før ændringen træder i kraft. Kunden accepterer, at Talents Unlimiteds vilkår for anvendelse af Produkterne har forrang i tilfælde af modstridende bestemmelser i Kundens aftalegrundlag med Virksomheden, medmindre Talents Unlimiteds samtykke er indhentet i forbindelse med fravigelsen.

Kundens forpligtelser og ansvar

Kunden garanterer og forpligter sig til: (a) I det tilfælde, at Kunden ikke også er en Registreret Bruger at sikre, at kun en Registreret Bruger anvender Produkter påkrævet certificering i overensstemmelse med Virksomhedens Etiske Retningslinjer, der er tilgængelige i Virksomhedens kursusmapper og på Hjemmesiden; og b) Kunden må ikke stille Produkter påkrævet certificering til rådighed for personer, der ikke er Registreret Bruger.

Kunden skal skadesløsholde Virksomheden fra alle tab, erstatningskrav, ansvar, omkostninger (inkl. advokatomkostninger), og udgifter, som Virksomheden må afholde i forbindelse med Kundens misligholdelse af Kontrakten og/eller disse Forretningsbetingelser eller Kundens misbrug af Produkterne i strid med Kontrakten og/eller Forretningsbetingelserne.

Virksomheden er berettiget til at tilbagetrække, suspendere eller kræve allerede leverede Produkter tilbage, såfremt Kunden ikke overholder en af følgende bestemmelser: – Kunden misligholder væsentlige forpligtelser under disse Forretningsbetingelser. – Kunden skal sikre, at Produkterne anvendes af medarbejdere med de relevante certificeringer. – Kunden er ikke af myndighederne eller af lovgivningsmæssige årsager forhindret i at udføre dens forretning. – Kunden er ikke erklæret konkurs eller insolvent, og tilsvarende retsforfølgning er ikke påbegyndt mod Kunden eller dennes repræsentanter. Kundens adfærd må ikke på urimelig vis kompromittere stabiliteten, sikkerheden eller driften af Virksomheden.

Begrænsning af ansvar

De følgende bestemmelser udgør det fulde erstatningsansvarsgrundlag for Virksomheden (inklusiv ethvert erstatningsansvar for handlinger eller udeladelser af dets ansatte, agenter og underleverandører) til Kunden, hvad angår brud på disse Forretningsbetingelser og enhver repræsentation, udtalelse eller erstatningsforpligtende handling eller udeladelse, inklusiv grov uagtsomhed, opstået under eller i forbindelse med Kontrakten.

Virksomhedens erstatningsansvar for alle forsømmelser, der resulterer i direkte tab af Kundens rørlige formue, skal under ingen omstændigheder overskride det beløb, som faktisk er modtaget af Virksomheden under Kontrakten med Kunden for den konkrete ordre.

Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for indirekte tab og følgeskader, inklusiv, men ikke begrænset til avancetab, tab af data eller rekonstruktion heraf, rentetab og forringelse af goodwill.

Virksomheden er ikke ansvarlig for anvendeligheden af Produkter og/eller Konsulentydelser til et givent formål. Kunden skal bruge egne færdigheder og vurderinger til at forvisse sig om, at Produkterne og/eller Konsulentydelserne er af salgbar kvalitet og passende til Kundens formål. Denne betingelse skal gælde desuagtet, at en ansat eller agent fra Virksomheden til enhver tid måtte have givet indsigelser eller meninger til kende, enten skriftligt eller på anden vis, hvad angår egnetheden af ethvert Produkt og/eller Konsulentydelse til et givent formål.

Virksomheden giver ingen garantier og er ikke erstatningsansvarlig over for hverken Kunden eller tredje part, hvad angår egnethed af Produkter og/eller Konsulentydelser inklusive, men ikke begrænset til, fuldkommenhed eller præcision af computerscorede rapporter. Virksomheden udelukker alt erstatningsansvar for forskelligartet virkning eller forskelligartet behandling samt kønsdiskrimination eller racediskrimination resulterende fra brugen af Produkter og/eller Konsulentydelser leveret af Virksomheden. Kunden skal holde Virksomheden skadesløs i det tilfælde, at Virksomheden eller dens licensgiver lider tab eller har udgifter og/eller omkostninger som et resultat (enten direkte eller indirekte) af Kundens brud på sådanne forpligtelser.

Ophavsret

Ophavsretten til et hvilket som helst Produkt, og data indsamlet gennem brug af Produkter og Konsulentydelser, og/eller arbejde produceret i løbet af eller som et resultat af Kontrakten tilhører Virksomheden eller dennes licensgiver.

Kunden opnår alene en tidsbegrænset brugsret til de købte Produkter mv. i Kontraktens varighed til intern brug i Kundens virksomhed i Danmark.

Kunden er uberettiget til at foretage nogen form for ændringer eller modifikationer af Produkterne. Såfremt Kunden alligevel foretager ændringer eller modifikationer af Produkterne, skal Kunden skadesløsholde Virksomheden fra alle tab, erstatningskrav, ansvar, omkostninger (inkl. advokatomkostninger), og udgifter, som Virksomheden må afholde i forbindelse hermed.

Fortrolighed

Hver part, dets agenter og ansatte skal holde alle oplysninger modtaget fra den anden fortrolige.

Overdragelse

Ingen part er berettiget til at overdrage Kontrakten eller dele heraf uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, med undtagelse af det tilfælde af en organisatorisk omstrukturering, der ikke resulterer i en ændring af kontrollen for den part, der foretager en sådan overdragelse. Desuagtet jf. databeskyttelse må Virksomheden overdrage Kontrakten til ethvert af dets koncernforbundne selskaber eller godkendte agenter.

Ophævelse af kontrakt

Virksomheden skal, ud over dets rettigheder anført i pkt. pris, have ret til straks skriftligt at ophæve Kontrakten såfremt følgende gør sig gældende:

 • Hvis Kunden misligholder eller forventes at misligholde en hvilken som helst af Kundens forpligtelser til Virksomheden.
 • Hvis Kunden meddeler betalingsstandsning, der indledes rekonstruktionsforhandlinger, tvangsakkord, eller Kunden træder i likvidation.
 • Hvis Kunden begæres konkurs, og konkursboet ikke indenfor en frist af 5 hverdage fra konkursdekretets afsigelse giver meddelelse til Virksomheden om, at konkursboet indtræder i Kontrakten.

I tilfælde af Virksomhedens ophævelse af Kontrakten er Virksomheden ikke forpligtet til at levere flere Produkter eller Konsulentydelser under Kontrakten.

 • Kunden skal skadesløsholde Virksomheden for alle tab (inklusiv tab af profit), omkostninger (inklusive personaleomkostninger og materialer) samt alle udgifter, som Virksomheden har haft som følge af sådan ophævelse.
 • Kunden (eller Modtageren) skal for egen regning returnere ubetalte eller ubrugte Produkter til Virksomheden.

Forbud mod køb med henblik på planlagt videresalg uden aftale med Talents Unlimited

Såfremt Talents Unlimited vurderer, at en kunde har forsøgt at omgå Talents Unlimiteds regler vedr. køb af en ydelse med henblik på planlagt videresalg, forbeholder Talents Unlimited sig ret til at annullere en eller flere af disse ordrer, uden at kunden i den forbindelse kan rette noget krav mod Talents Unlimited. TT38 er en test ejet af Talents Unlimited, og må kun sælges ved officiel bindende licensaftale med Talents Unlimited International ApS.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter du har modtaget din aftale pr. mail.

Din fortrydelsesret udløber den dag du;

 • Har modtaget din ydelse af nogen art
 • Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
 • Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.

Du skal inden din ydelse bliver leveret eller inden fakturaen betales, eller straks ved bestilling af din ydelse og senest 14 dage efter din bestilling, såfremt ydelsen ikke allerede er leveret, give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til info@t-u.dk eller ringe på (+45) 7199 9094. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksomme på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret og ikke længere ønsker ydelsen.

Gør du brug af din fortrydelses ret, vil der altid skulle betales for det der allerede er modtaget eller det der allerede er afsendt, hvad end det er en ydelse i form af Feedback eller kursus eller om det er en fysisk vare i form af en test eller andet.

Returnering

En accepteret bestilling kan kun afbestilles eller ændres med virksomhedens skriftlige samtykke.

Talents Unlimited forbeholder sig retten til ikke at acceptere, da Talents Unlimited har ingen fysiske vare foruden vores test. Det vil derfor ikke være muligt at returnere en vare. Testen er personlig og betegnes herved for et Specieskøb.

Det er ikke muligt at trække en test tilbage eller returnere den, da den bliver lavet i det øjeblik forbrugeren tager testen. Er testen ikke retvisende vil det være muligt at bestille en ny eller få testen slettet hos Talents Unlimited, men ikke returneret. Det er ikke muligt at returnere allerede afholdte ydelser såsom kurser og feedback.

Betaling

Betaling sker via udstedt faktura fra Talents Unlimited ApS. Betalingsoplysninger kan muligvis blive gemt relevante steder såsom i banken jf. gældende lov, men ikke hos Talents Unlimited Denmark ApS salgssystemer.

Betaling skal ske inden 8 dage fra fakturaens udsendelsesdag. Ved manglende betaling vil Talents Unlimited opkræve rykkergebyr som foreskrives efter loven.

Hvis Kunden undlader at betale Virksomheden en forfalden sum, vil Kunden være forpligtet til at betale rente til Virksomheden af denne sum fra forfaldsdato og til betaling sker til en rente på 1½ % pr. påbegyndt måned.

Alle udestående betalinger til Virksomheden i henhold til Kontrakten forfalder straks ved Kontraktens ophør uanset enhver anden bestemmelse.

Virksomheden er berettiget til at tilbageholde eller suspendere leveringen af Produkter og/eller Konsulentydelser til Kunden eller til at ophæve Kontrakten, såfremt Kunden har forfalden gæld til Virksomheden. Såfremt Produkterne allerede er leveret, men Kunden stadig har forfalden gæld til Virksomheden, er Virksomheden berettiget til at kræve sådanne Produkter tilbageleveret, medmindre Kunden betaler. Virksomheden pådrager sig intet erstatningsansvar, hvad angår en sådan tilbageholdelse, leveringssuspension eller ophævelse. Ved en sådan ophævelse er Kunden erstatningsansvarlig overfor Virksomheden for misligholdelse af Kontrakten. Virksomheden er derudover berettiget til at kræve enhver omkostning i forbindelse med inddrivelse af fordringerne dækket.

Priser:

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Virksomheden, vil prisen for Produkter og/eller Konsulentydelser være den pris, der er anført i Virksomhedens gældende prisliste pr. bestillingsdatoen.

Prisen for Produkter og/eller Konsulentydelser er eksklusiv moms og andre afgifter. Ved efterfølgende stigninger i moms el. andre afgifter, vil priserne under Kontrakten blive forhøjet tilsvarende, medmindre beløbet betales direkte af Kunden.

Ved efterfølgende merbestillinger tages forbehold for prisændringer. Medmindre andet aftales, vil den gældende listepris på bestillingsdatoen altid være afgørende.

Priser reguleres årligt pr. 1/1 ifølge den generelle prisudvikling.

Værneting

Kontrakten og Forretningsbetingelserne henhører under dansk lovgivning. Parterne har aftalt, at Sø- og Handelsretten skal være rette værneting herfor.

Databeskyttelse

Hvor Kandidater giver personoplysninger om sig selv til Virksomheden i forbindelse med disse Forretningsbetingelser, er Virksomheden forpligtet til at behandle Kandidatens personoplysninger på den måde og med det formål, der er anført i persondatapolitikken og i den skriftlige databehandleraftale, der er indgået mellem Virksomheden og Kunden. Ved at indgå Kontrakten, er Kunden og Kandidaten enige om, og samtykker til Virksomhedens brug af personoplysninger, som anført nedenfor og i persondatapolitikken.

Kunden er dataansvarlig og Virksomheden er databehandler for så vidt angår personoplysninger, der behandles af Virksomheden i medfør af Kontrakten.

Ved køb af Produkter under Kontrakten garanterer Kunden, at Kandidaten har givet specifikt og informeret samtykke til Virksomhedens behandling af Kandidatens personoplysninger som anført i persondatapolitikken og i databehandleraftalen mellem Virksomheden og Kunden.

Virksomheden er berettiget til at ændre persondatapolitikken og disse Forretningsbetingelser uden varsel.

Virksomheden må bruge de Registrerede brugeres personnavne og firma-mailadresser hos Kunden og Kandidaternes personnavne til fakturering af Kunden og i forbindelse med bogføring og revision. Personoplysninger anvendt til fakturering, bogføring og revision opbevares, så længe det er opkrævet i henhold til regnskabslovgivningen.

Kunden skal skadesløsholde Virksomheden for ethvert tab (inkl. bøder, renter og sagsomkostninger), såfremt Virksomheden påføres tab, omkostninger eller ansvar som følge af Kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser efter databeskyttelseslovgivningen, herunder enhver lokal databeskyttelseslovgivning, som Kunden er underlagt.

Den registrerede er berettiget til at få oplyst, hvorvidt der behandles personoplysninger om vedkommende. Den registrerede kan bede Virksomheden om at foretage eventuelle nødvendige ændringer for at sikre, at de registrerede personoplysninger er præcise og opdaterede. Forespørgsel om indsigt i hvilke personoplysninger, der er behandles af Virksomheden, skal fremsendes skriftligt til kunden. Kunden kan bede Virksomheden om hjælp til dette ved at videresende det skriftlige ønske. Henvendelse kan ske ved e-mail til Talents Unlimited på info@t-u.dk eller se nærmere nedenfor.

 

Persondatapolitik

 

 1. Formål

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Talents Unlimited behandler persondata, der opsamles på de hjemmesider, hvor indholdet administreres af Talents Unlimited samt når du bliver kunde hos Talents Unlimited Denmark ApS.

 1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er:

Talents Unlimited Denmark ApS

Nymøllevej 50

2800 Kgs. Lyngby

CVR nr. 40251472

 1. Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne samarbejde med dig, og levere relevant kommunikation til dig.

Vores hjemmeside indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Sender en forespørgsel via hjemmesiden
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev

Via vores hjemmeside indsamler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den service, du efterspørger.

Vores hjemmeside indsamler følgende oplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • den besked du skriver, om det er Privat eller en forespørgsel/ring mig op ønske

Når du bliver kunde hos Talents Unlimited, indsamler vi de nødvendige oplysninger for at kunne registrere dig som kunde og herved kunne fakturere og servicere dig med de ønskede produkter.

Vores CRM-system samt økonomisystem E-conomic indsamler følgende oplysninger om jer:

 • Firmanavn
 • CVR-nummer
 • Firmaadresse
 • Kontaktperson til firmaet
 • Firmaets Key Account til vores system -Hvis I har egen adgang

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne:

 • Give dig en mere personaliseret oplevelse
 • Forbedre vores kundeservice
 • Kommunikere med dig på relevant vis
 • Fakturere for de købte produkter

 

 1. Videregivelse af dine data

Talents Unlimited videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, offentliggør dem ikke eller udøver anden form for videregivelse af dine data.

Din test bliver delt med dig og din leder samt virksomhed såfremt det er din virksomhed der har anmodet om testen. Er du privatperson vil testen kun blive delt med dig, samt Talents Unlimiteds relevante medarbejder, til brug for tilbagemelding og resultat af testen.

Alle Talents Unlimiteds medarbejdere er underlagt strenge tavshedsklausuler også efter ansættelsens ophør.

Alle test er taget igennem Talents Unlimiteds system, der ligger på en sikker server i Danmark.

 1. Henvendelser fra hjemmesiden

Når du sender en forespørgsel fra hjemmesiden – f.eks. fra en kontaktformular – registrerer vi dit navn, din virksomhed, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Oplysningerne anvendes for at kunne behandle din henvendelse på bedste vis.

Oplysningerne (navn, firmanavn, telefonnummer og e-mailadresse) registreres i Talents Unlimited systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos Talents Unlimited har adgang til oplysningerne.

 1. Cookies

Talents Unlimiteds hjemmesider indsamler og anvender cookies, for at vi løbende kan forbedre og målrette indholdet for brugerne på vores hjemmesider.

For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – registrerer vi din type af browser, styresystem, værten (host) og web-adresser på de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.

 1. Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig Talents Unlimited nyhedsbrev, registreres følgende oplysninger: navn, telefon nummer og e-mailadresse.

Ved at tilmelde dig Talents Unlimited nyhedsbrev, giver du samtykke til at vi behandler dine personoplysninger, herunder dit navn, din e-mail, samt yderligere oplysninger i henhold til gældende lovgivning, og alene med de formål at modtage nyhedsbrev og markedsføringsmateriale.

Oplysningerne du afgiver (navn og e-mailadresse) registreres i Talents Unlimited systemer – herunder vores CRM-system og vores system til udsendelse af nyhedsbreve.

Medarbejdere hos Talents Unlimited har adgang til oplysningerne.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet igen, ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Dine oplysninger opbevares herefter særskilt i 24 måneder, inden de slettes. Dette gør vi for at sikre, at vi ikke efterfølgende sender informationer til dig, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet.

 1. Sikkerhed

Talents Unlimited og vores samarbejdspartner anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer integritet og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger, vi har om dig berigtiget.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os. Denne ret kan du udøve ved at skrive en mail til info@t-u.dk Vi vil herefter slette dine informationer, hvis det er muligt jf. loven.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan udnytte dine rettigheder ved at kontakte Talents Unlimited på mail info@t-u.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.