Rekrutteringstest

Hvordan er din virksomheds tilgang til rekruttering i dag?

Udfordringen kender de fleste: Du har længe ledt efter en ny stjerne til dit team, og nu virker det endelig til at den rette er fundet. Personen kommer godt fra start, men udviklingen foregår desværre ikke helt som planlagt, og 3-6 måneder efter rekruttering, har du en medarbejder, der ikke lever op til de forventninger, som du havde til ansættelsen.

For hver dag der går, koster det på produktiviteten, og du overvejer nu hvad der kan gøres – også for medarbejderens egen skyld. Inden du har fundet den rette løsning, vælger medarbejderen måske selv at gå, da de ligesom dig, kan se, at organisationen og dem ikke er det rette match. Historien er ikke ukendt, idet undersøgelser fra Harvard viser, at størstedelen af jobskifte forekommer inden for 12 måneder.

Løsningen ligger faktisk allerede inden ansættelsen; nemlig en rekrutteringstest.

En rekrutteringstest matcher de rette talenter til jobbet

Hvad kan du som leder eller rekrutteringsansvarlig gøre for at sikre, at du ansætter den rette kandidat allerede i første forsøg? Fremgangsmåden er klar for de virksomheder og organisationer, der bruger TT38-testen i forbindelse med deres rekruttering.

Først og fremmest skal rollen konkretiseres, så det kan bestemmes hvilke specifikke talenter der udfylder den bedst. Talenterne skal ikke blot matche arbejdsopgaverne, men også organisationskulturen, ligesom de skal fungere sammen med teamets leder. Når lederen har konkretiseret denne viden og gjort den eksplicit, kan jobopslaget skrives, hvor der tages udgangspunkt i talenterne.

På denne måde sikrer man, at de rette profiler tiltrækkes til at søge stillingen.

Forventningen på dette stadie er, at der kommer færre ansøgninger til en given stilling, men at de derimod er mere kvalificerede. En ansættelsestest blandt ansøgerne giver anledning til at pinpointe de skarpeste profiler, der vil udfylde rollen bedst.

Talenter målrettet strategien: En rekrutteringstest sikrer det rette match

Som bruger af en TT38 rekrutteringstest vil næste trin for dig være at teste kandidaterne med værktøjet. Kriterierne, der testes efter i en TT38 rekrutteringstest er:

  • Person-job fit
  • Person-kultur fit
  • Person-leder fit

Ved at gennemgå denne proces til din rekruttering, sikrer du, at du kun har kandidater, der har de rette talenter til at lykkes i den stilling, du ønsker besat. Talenterne viser, hvor fagligheden er mest effektiv hos kandidaten og forklarer tilmed, hvorfor vedkommende vil være stærk inden for netop de relevante områder.

Med denne forståelse fra rekrutteringstesten i baghånden, mangler der blot nogle kvalificerede samtaler, hvor du får mulighed for at grave dybere i kandidaternes talentprofil. På den måde kan du sætte deres testresultater under lup, og få besvaret spørgsmål vedrørende talenternes modenhed og kandidatens talentbaserede overbevisninger/bias. 

Når den helt rigtige kandidat er fundet, er det afgørende at sikre en succesfuld onboarding efterfølgende.

VIDSTE DU AT?

En rekrutteringstest giver mere end blot en sikker talentansættelse. En meta-analyse af 1,2 mio. personer viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Hele vores team i People Development har været igennem TT38 testen med personlig feedback og en efterfølgende teamworkshop.

TT38 er et meget omfangsrigt og dybdegående værktøj, som med en grundlæggende anerkendelse af talenter i mennesket, gør os i stand til at udvikle såvel individer som teams. Du kan bruge timevis på at forstå nuancerne og detaljerne i TT38 og alligevel er det et meget operationelt værktøj, som gør det nemt at bevæge sig fra testresultater til konkrete tiltag.

Jeg har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan sammensætte og udvikle højt ydende og bæredygtige teams."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

1 / 4