Ledelsesudvikling

Ledelsesprogram med effekt

Mange virksomheder har et ledelsesprogram kørende som desværre viser sig ikke helt at have den ønskede effekt. I et nyt studie sagde 75% af 329 adspurgte virksomheder at output af ledelsesudviklingen var ”not very effective”.

Alligevel bliver der årligt brugt 350 mia. dollars på ledelsesudvikling. Det er da også en fornuftig investering hvis det kan gøres ordentligt, idet ca. 30% af jobskiftere angiver dårlig ledelse som en grund til deres skifte. Endvidere har Gallup identificeret at op mod 69% af medarbejderens engagement er direkte knyttet til nærmeste leder. Det er altså tydeligt hvor dyrt dårlig ledelse er for virksomheder, også selvom det er svært at observere direkte i regnskabet. 

God ledelse kræver, at man kender sig selv som leder. Det kræver at man kender sine medarbejdere. Identificering af deres talenter fra talenttesten giver en dyb indsigt i hvordan deres hjerne fungerer og klargør dermed hvad der i sandhed driver dem til succes.

Træn dine ledere til at få succes med talenter

Disse alarmerende tal viser tydeligt udfordringerne ved dårlig ledelse. Det opfølgende spørgsmål er derefter hvorfor 75% af lederprogrammer beskrives som ikke særlig effektive.

Vi postulerer at størstedelen af ledelsesudvikling er fokuseret omkring kompetencer og redskaber til lederen, men at det er det forkerte sted at starte. Forskere har kigget nærmere på problemet og har anbefalet, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med sit ”cognitive affective processing system”.

Kort fortalt er måden lederen tænker på grundlaget for hvordan de modtager, bearbejder og handler på information fra omverdenen. Det er således dette kognitive system der bestemmer hvordan ledere bruger de værktøjer, som traditionelle lederkurser og uddannelser giver dem. Det nytter ikke at give flere værktøjer hvis der er manglende forståelse for hvordan de bliver brugt. 

Skab bedre bundlinje gennem talentfuld ledelse

Hvordan kan dette oversættes til bedre ledelsesudvikling i praksis? Vores kunder bruger TT38-testen til at identificere lederens talenter. Talenterne er grundlaget for de mønstre og vaner som lederen udviser, hvilket er resultatet af hjernens såkaldte ”predictive coding”.

Det er her arbejdet med lederne starter, da vi på baggrund af talenterne kan se hvilke mønstre de handler i, og derefter lave justeringer hvis der er uhensigtsmæssig adfærd. Indblik i ledernes talenter giver forståelse for hvilke overbevisninger de har, og hvilke barrierer til udvikling de står overfor. Væbnet med denne viden om sig selv kan lederen i højere grad gribe udfordringer i organisationen effektivt an. 


Der sluttes af med et citat fra Kirstine Andersens bog Kierkegaard og ledelse: 

Først når lederen forsoner sig med, at han er, som han er, kan han udvikle sig. Først når lederen forsoner sig med, at andre er, som de er, og han ikke kan lave grundlæggende om, er det muligt at få dem til at handle anderledes.” 

VIDSTE DU AT? – EN META-ANALYSE AF 1.2 MIO PERSONER, VISTE FØLGENDE RELATION MELLEM TALENTBASERET MEDARBEJDERUDVIKLING OG VIRKSOMHEDENS OUTPUT:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Hele vores team i People Development har været igennem TT38 testen med personlig feedback og en efterfølgende teamworkshop.

TT38 er et meget omfangsrigt og dybdegående værktøj, som med en grundlæggende anerkendelse af talenter i mennesket, gør os i stand til at udvikle såvel individer som teams. Du kan bruge timevis på at forstå nuancerne og detaljerne i TT38 og alligevel er det et meget operationelt værktøj, som gør det nemt at bevæge sig fra testresultater til konkrete tiltag.

Jeg har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan sammensætte og udvikle højt ydende og bæredygtige teams."

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 6