Velkommen til vores Webinar

Velkommen til vores Webinar-univers. Du har mulighed for tilmelde dig til vores kommende webinar, samt at se og gense tidligere webinarer. Når du har tilmeldt dig, vil webinaret blive tilgængeligt for dig. God fornøjelse.

Webinar: Rekruttering af højtbegavede Mennesker – hvorfor og hvordan?

Dette webinar er 2. del af fortællingen om vores nyeste undersøgelse. Første del blev afholdt 2. maj 2022, og du kan se optagelsen af webinaret “Myter om Mennesker med høj intelligens” nedenfor.

Talents Unlimited har i samarbejde med IQ-rekruttering undersøgt en større mængde individer med  høj IQ. Formålet var at af- eller bekræfte myter om folk med en IQ højere end 120.

Resultatet har vist, at højtbegavede mennesker ikke er en homogen gruppe, faktisk tværtimod. Her i 2. del vil vi gå i dybden med følgende emner:

 • Er der generelle opmærksomhedspunkter, du skal have for øje, når du rekrutterer og ansætter højtbegavede individer?
 • Hvordan rekrutterer og ansætter du en højtbegavet person i praksis?
 • Hvorfor og hvordan intelligenstest kan være et relevant redskab i jeres rekrutteringsproces
 • Hvad kan man sige om sammenhængen mellem høj intelligens og personlighed?
 • Hvorfor et skævt CV kan være en indikation på høj intelligens

Et kontroversielt og interessant fund i rekrutteringsvidenskaben er, at høj intelligens har en direkte sammenhæng med job-performance.

Vi kan sammenligne det med, at nogen mennesker genetisk set er udstyret med hurtige muskelfibre, hvilket indikerer at de vil kunne løbe hurtigere end gennemsnittet.
Ligeledes er IQ en god indikation for, om du kan lære nye ting hurtigt, finde løsninger på problemstillinger samt navigere i kompleksiteten, når verden forandrer sig – hvilket den uomtvisteligt gør.

Intelligens, brugen af intelligenstests og den målrettede søgen efter intelligens er dog også kontroversielt og tabu-belagt, både blandt virksomheder og kandidater.

Vi vil i dette webinar endnu engang angribe emnet med åbenhed og sætte ord på det, for at få nuancerne frem. Dette gør vi også for at aflive de eksisterende, sejlivede myter og misforståelser.

Så skriv dig op til vores webinar mandag d.09/05 kl.11.00 – 12.00.

Webinar: Myter om Mennesker med høj intelligens  

De kloge mennesker er nørderne, som med deres introverte personlighed er lidt socialt akavede, går med briller og arbejder som forskere, beregnere, analytikere og andet, hvor man skal tænke sig meget om.

Ovenstående udsagn er selvfølgelig noget unuanceret vrøvl. Ikke desto mindre er det sådan mennesker med høj intelligens portrætteres i film, TV-serier, tegnefilm osv.

Så måske vi kollektivt har den bias, at mennesker med høj intelligens ser ud på en bestemt måde, har en bestemt personlighed og arbejder med bestemte områder. Hvilket vil betyde, at mennesker som er ekstroverte og arbejder i kreative, humanistiske eller håndværksfag ikke kan være lige så intelligente.
Bias har betydning for, hvordan vi udvælger og behandler mennesker, på godt og ondt.

Vil du derfor gerne høre lidt om:

 • Hvad intelligens overhovedet er og hvad det ikke er
 • Hvornår og hvorfor høj intelligens kan være en fordel at vælge ud fra, når du gerne vil finde en ny medarbejder?
 • Hvilke kognitive top-talenter og non-talenter, som vores undersøgelse viser går på tværs af mennesker med høj intelligens

At tænke Talent og det hele menneske ind i din onboarding

Sendt live d. 10. December kl.10

Onboarding er et hot topic. Og det giver god mening – for jo hurtigere vi kan få folk up to speed, jo bedre. Men er det virkelig så simpelt? Er der en bagside ved den ensidig performative logik?

I webinaret vil vi behandle disse to spørgsmål, og vi har Ida Løth og Sara Lasskogen med i studiet. Afsættet for webinaret er et oplæg om ”The myth of the ideal graduate”, som Ida og Sara samt Leo Smith afholdt på den videnskabelige konference ”The dark side of organisational socialization” på Aalborg Universitet i november 2021.
Deres konklusioner bygger på mere end 60 interviews med graduates både før og under deres onboarding.

Deres undersøgelse viser blandt andet, at graduates ikke træder ind i organisationen som et blankt lærred: De har allerede en idé om, hvad det vil sige at være den ideelle graduate – og for dem er kompetencer ofte lig med værdi. Dette kan være frustrerende, når det er deres første fuldtidsjob. Hvis vi som ansvarlige for graduates er i stand til at være opmærksomme på dette faktum, kan vi sammen med mentorer og ledere afhjælpe det internaliserede pres. Det kan foregå gennem åben samtale omkring, hvordan det er okay, at man ikke kan det hele, når man træder ind i sit allerførste fuldtidsjob.

LEDELSE I KRISETIDER – HVORDAN LEDER DU DINE MEDARBEJDERE OPTIMALT?

Sendt live d. 20 marts 2020

Du lærer følgende:

 •  Distanceledelse
 •  At arbejde i usikkerhed som leder
 •  Sådan skaber du sikkerhed for medarbejderne
 •  Overbevisninger, regler og holdninger
 •  Hvordan gentænker man som leder sin virkelighed?

Fra strategi til handling i krisetid – for Ledelser & People & Culture

Sendt live d.24 marts 2020

Du lærer følgende:

 • Hvordan ser min virksomhed ud?
 • Hvor vil jeg gerne positioneres i fremtiden?
 • Hvilke handlinger og actions kræver det?
 • Hvem skal der til? –> her de fleste fejler! <–
 • Hvordan laver jeg talent-gap analysen?
 • Hvilke tiltag skal jeg gøre for at gå effektivt fra A til B.
 • Hvordan eksekverer jeg planen?

Talenter i krisetid – The Dark Side og de muligheder det giver

Sendt live d.1 April

Du lærer følgende:

 • Hvordan reagerer mennesker i krise ∙
 • Hvordan spiller de sig selv dårlige (og hvordan får du vendt det)
 • Hvordan ledelsen af mennesker “i et dårligt sted” bør gøres

Medarbejderengagement som styringsværktøj

Sendt live d. 7 april

Du lærer følgende:

 • Hvad betyder noget for medarbejderens engagement?
 • Hvordan øger du engagementet?
 • Hvilke værktøjer fungerer bedst?
 • Hvad betyder engagement for bundlinjen?

Ledelse af dig selv som leder i spidsbelastningsperioder

Sendt live d. 20 april

Du lærer følgende:

 • Hvad skal jeg som leder forholde mig til?
 • Hvordan øger jeg min effektivitet?
 • Hvordan bruger jeg mine talenter korrekt og undgår panik?
 • Hvordan undgår jeg at de går i “dark side”?
 • Hvordan kommer jeg tilbage hvis først jeg ryger i dark sides?

Hvordan du øger produktiviteten i dine medarbejdere

Sendt live d.3 Maj

Du lærer følgende:

– Videnskaben bag
– Forslag til at få mere tid
– Forslag til øget produktivitet
– Den menneskelige faktor
– Hvad du kan gøre nu for at få resultater

 

Anbefalinger fra glade kunder

"Hele vores team i People Development har været igennem TT38 testen med personlig feedback og en efterfølgende teamworkshop.

TT38 er et meget omfangsrigt og dybdegående værktøj, som med en grundlæggende anerkendelse af talenter i mennesket, gør os i stand til at udvikle såvel individer som teams. Du kan bruge timevis på at forstå nuancerne og detaljerne i TT38 og alligevel er det et meget operationelt værktøj, som gør det nemt at bevæge sig fra testresultater til konkrete tiltag.

Jeg har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan sammensætte og udvikle højt ydende og bæredygtige teams."

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

1 / 3