TT38® TEAM TEST 2.0

Dette er for dig, der ønsker at optimere dit team! 

Vi tilbyder forskellige løsninger, som kan imødekomme din virksomhed og jeres behov. Vores tests er både tilpasset til enkeltpersoners, men er i høj grad anvendelige for virksomheder og teams som helhed. Udover vores tests tilbyder vi videreuddannelse i form af certificeringer og master classes.

Herunder kan du læse mere om vores Team Test, og tøv ikke med at række ud til os, skulle du have nogle spørgsmål.

Fremgangsmåden for at udnytte Talents Unlimiteds Team Test effektivt er som følger:

 1. TT38 Talent Test: Hele teamet starter med at tage TT38 Talent Testen for individuelt at identificere deres styrker, svagheder, og unikke bidrag til teamet.
 2. Køb Adgang: Dernæst køber I adgang til vores Team Test platform, hvilket giver jer mulighed for dybere at udforske jeres samlede teamdynamik og identificere områder til forbedring.
 3. Workshop med Konsulent: afhold en Team Test workshop med en af vores dygtige konsulenter. Denne workshop er designet til at give jeres team en indsigtfuld og værdifuld dag, hvor I sammen udforsker resultaterne af jeres test, diskuterer muligheder for forbedringer, og lærer nye strategier til at styrke jeres teamwork.

Ved at følge disse trin får jeres team en omfattende forståelse af, hvordan I arbejder sammen, og hvilke skridt I kan tage for at forbedre jeres samarbejde og øge jeres effektivitet.

 

TT38® Team Testen

Team Testen er et af de stærkeste gruppe talenttests til brug i virksomheder. Formålet med testen er, at give en team-evaluering med fokus på en identifikation af styrker og mangler i teamet, om I sidste ende skal munde ud i en beskrivelse af dream teamet og en handlingsplan for teams der har behov for at forbedre deres performance. Teamtesten bliver lavet i en kombination mellem talent testens resultater og en evaluering af teamet. Det er derfor et samtaleværktøj som tager udgangspunkt i teamet som helhed, og ikke den enkelte person.

Læs mere om Team Testen her

Står du og din virksomhed og drømmer om at opnå dybe indsigter i jeres organisation. Så er TT38 Team Testen for dig og din virksomhed. 
Udover at give et 360 graders overblik over din organisation, kan Team Testen også bruges som redskab til:

 • Workshops
 • Rekruttering
 • On-boarding / Re-boarding
 • Konflikthåndtering
 • Kultur- og værdi analyse
 • Opgavefordeling blandt medarbejdere
 • Innovations- / Team- / Salgs- udvikling m.fl.
 • Succesprofil af fx et Salgsteam
 • Forebyggelse og stresshåndtering af dit team
 • Jobcrafting
 • Direktions- og bestyrelses udvikling/sammensætning
 • Founder rådgivning
 • Human Due Diligence
 • M&A (Mergers & Acquisitions)
 • Post-Merger Integration m.fl.

HAR DU SPØRGSMÅL? – HER ER VORES TEAM TEST 2.0 Q&A

Bliv klogere på Team Test version 2.0 med vores Q&A. Klik på  knappen nedenfor for at læse online. Yderligere spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe via mail eller telefon!

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

1 / 5