TT38® TEAM TEST 2.0

Dette er for dig, der arbejder med at optimere teams! 

Vi tilbyder forskellige løsninger, som kan imødekomme din virksomhed og jeres behov. Vores tests er både tilpasset til enkeltpersoners, men er i høj grad anvendelige for virksomheder og teams som helhed. Udover vores tests tilbyder vi videreuddannelse i form af certificeringer og master classes.

Herunder kan du læse mere om vores Team Test, og tøv ikke med at række ud til os, skulle du have nogle spørgsmål.

Udforsk Team Test 2.0: Læs vores Q&A

Bliv klogere på Team Test version 2.0 med vores Q&A. Klik på  knappen nedenfor for at læse online. Yderligere spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe via mail eller telefon!

TT38® Talenttesten

Vores online talent test er lavet til enkeltpersoner, som ønsker at blive klogere på dem selv, eller ønsker at bruge testen til eks. rekruttering, kulturudvikling og ledelse. Testen tager ca. 30 min. at gennemføre, og kan herefter kombineres med team testen, hvor man kan få yderligere udspecificeret sine talenter i team sammenhæng. Talent testen giver dig indsigt i dig selv og dine talenter, den identificerer styrker og blindspots og ikke mindst, viser den udviklingsområder, hvorigennem du kan arbejde på at blive en endnu bedre version af dig selv.

Læs om testen

TT38® Teamtest

Teamtesten er et af de stærkeste gruppe talenttests til brug i virksomheder. Formålet med testen er, at give en team-evaluering med fokus på en identifikation af styrker og mangler i teamet, om I sidste ende skal munde ud i en beskrivelse af dream teamet og en handlingsplan for teams der har behov for at forbedre deres performance. Teamtesten bliver lavet i en kombination mellem talent testens resultater og en evaluering af teamet. Det er derfor et samtaleværktøj som tager udgangspunkt i teamet som helhed, og ikke den enkelte person.

 

Læs mere om teamtesten her

WORKSHOPPENS FORLØB

Teams on-demand

On-demand lander i din mail og så skal du i gang

  • Du modtager Teams on-demand, som du skal igennem før kurset
  • Du udvælger et team hos jer på maks. 4-6 profiler
  • Send os kontaktinfo på profilerne til test
  • Efter test udarbejder vi din teamtest til brug under kurset

Workshop

1 del af kursusdagen – Hvordan arbejder man med teams?

  • Du møder fysisk op på kursus den 1 dag, denne dag er inkl. morgenmad, frokost, kage og drikkevarer
  • Dagen starter med at forstå og arbejde sig igennem den fulde rapport via særlig udvalgte øvelser, fra den virkelige verden
  • Derudover bliver du klædt fuldt på til selv at kunne lave dine egne teamtest og meget mere!

Workshop

2 del af kursusdagen – Spændende cases og dit team

  • Der er valgt flere spændende team cases ud fra den virkelige verden, som grundigt bliver gennemgået
  • De sidste timer skal du arbejde med dit eget team, og gøre dig klar til at “køre” dine egne workshops i dit regi
  • Du er nu KLAR til din første workshop

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

1 / 5