Optimer Dit Team og din virksomhed med TT38 Team Test Workshoppen – Vidste du hvor mange penge du kan spare på at sætte det rette team? 

Om Kurset

TT38 Team Test Workshoppen er skræddersyet til professionelle, der arbejder med at optimere og omstrukturere teams inden for alle brancher. Dette kursus giver dig indsigt i, hvordan du effektivt kan anvende TT38 Teamtesten til at klarlægge styrker, svagheder, og det samlede potentiale i dit team. Gennem et aktivt, hands-on forløb med realistiske cases bliver du udstyret til selvstændigt at implementere og udnytte testens muligheder i din egen virksomhed.

Værktøjets Essens

TT38 Teamtesten er et uvurderligt værktøj, der ikke bare optimerer teams, men transformerer hele tilgangen til hvordan teams samarbejder og udvikler sig. Med dens dybdegående analyse af individuelle og gruppedynamikker giver testen indsigt, som ingen virksomhed har råd til at ignorere. Det er fundamentet for denne workshop og en katalysator for ægte teamforbedring.

Hvad er TT38 Team Testen? Vi ser det som et uundværligt organisationsværktøj for alle SMV virksomheder og iværksætter rejser!

TT38 Team Testen er en avanceret analytisk værktøj designet til at afsløre dybdegående indsigter i teamdynamikker og individuelle medarbejderes potentiale. Dette værktøj benytter en sofistikeret tilgang til at evaluere og forstå de forskellige roller og bidrag hver enkelt medarbejder bringer til teamet, baseret på en omfattende profilering af deres talenter og præferencer.

Kernefunktioner af TT38 Team Testen:

 • Talentanalyse: Giver en detaljeret forståelse af hvert medlems unikke talenter og hvordan disse kan kombineres for at styrke teamets samlede præstation.
 • Styrke- og Svaghedsidentifikation: Identificerer klart hvor et team excellerer og hvor der er behov for støtte eller yderligere udvikling, hvilket gør det muligt at træffe informerede beslutninger om teamstruktur og udviklingstiltag.
 • Kommunikationsforbedring: Fremmer effektiv kommunikation og samarbejde inden for teamet ved at highlighte individuelle kommunikationsstile og forventninger.
 • Kulturel Tilpasning: Hjælper med at skabe en stærkere, mere sammenhængende arbejdskultur ved at synliggøre og harmonisere medarbejdernes værdier og arbejdsetik.

Økonomiske Fordele ved TT38 Team Test Workshoppen

Betydelige Besparelser: Ved at anvende TT38 Team Testen kan din virksomhed realisere betydelige økonomiske fordele. Ved at sikre korrekt ansættelse og optimal teamdynamik fra starten undgår du de høje omkostninger forbundet med:

 • Fejlansættelser: Ved at forstå hvert teammedlems styrker og svagheder kan du mere præcist matche roller og ansvar, hvilket minimerer risikoen for fejlansættelser og dermed spare omkostninger til rekruttering og træning.
 • Fyringer: En bedre forståelse af, hvordan medarbejderne passer ind i teamet, reducerer chancen for misforståelser og mismatch, som ofte fører til afskedigelser.
 • Stressrelaterede Sygemeldinger: Ved at fremme et miljø, hvor alle medlemmers talenter anerkendes og understøttes, reduceres stressniveauerne, og sygefraværet falder.
 • Ineffektiv Onboarding: Med indsigt fra TT38 Team Testen kan onboarding-processen skræddersys til den enkelte, hvilket gør den mere effektiv og mindre ressourcekrævende.

Optimeret Produktivitet: Når teammedlemmer føler sig forstået og værdsat, øges deres engagement og produktivitet. TT38 Team Testen hjælper med at skabe en kultur af åbenhed og forståelse, hvor alle kan yde deres bedste. Dette fører til en mere effektiv organisation med højere output og bedre resultater.

Forøget Holdbarhed og Loyalitet: Investering i medarbejdernes trivsel og udvikling viser omsorg og respekt, hvilket øger deres loyalitet og tilknytning til virksomheden. Dette reducerer turnover og de tilhørende omkostninger og hjælper med at bevare vigtig viden og kompetencer internt i organisationen.

Ved at investere i TT38 Team Test Workshoppen investerer du ikke kun i medarbejdernes udvikling men også i virksomhedens langsigtede økonomiske sundhed. Dette værktøj er designet til at maksimere teamets effektivitet og sikre, at alle investeringer i menneskelige ressourcer giver det bedst mulige afkast.

AGENDA

 1. Introduktion til TT38 Team Testen: En gennemgang af hvordan testen fungerer, og hvorfor den er essentiel for moderne teamledelse.
 2. Hands-On Øvelser: Anvendelse af testen på realistiske cases for at illustrere potentialet i praktisk anvendelse.
 3. Teamprofil Analyse: Lær at aflæse og anvende resultaterne fra en TT38 Team Test for at forstå dit teams kernekompetencer og udviklingsområder.
 4. Planlægning af Teamudvikling: Strategier for hvordan du bruger testresultater til at forme fremtidige teamdynamikker og lederstrategier.

PRISER

Skriv til os for priser for dig og dit firma

Hvad inkluderer kurset?

5 klip (5 TT38 Talent Test)

Adgang til at lave din Team Test via. platformen, i ugen op til din workshop

DINE UNDERVISERE

Leo Smith

Senior Consultant & Researcher

Leo Smith

Thorbjørn Saltorp

Chief Consultant

Thorbjørn Saltorp