TT38 Certificering

Vores certificeringsforløb giver dig praktisk erfaring i selv at benytte testen, og de mange udviklingsmuligheder testen lægger op til, i form af at motivere og udvikle medarbejdere, ledere, teams og privatpersoner – til at udleve deres fulde potentiale ved at arbejde med talenter.

TT38 er det mest dynamiske værktøj til personlig udvikling, rekruttering, teamarbejde, ledelses- og organisationsudvikling.

På certificeringen vil du lære TT38 talentprofilen at kende og teorien bag. Det er de kognitive talenter, der danner grundstenen for alle disse data.

 • Gennemgang af de 34 (38) talenter hver person har.
 • Ca. 20 siders data og information om personen, hvilket du også vil lære at forstå.

 

Hvem er certificeringen for:

 • Ledere med personaleansvar
 • Salgschef eller teamleder der skal optimere salget
 • HR medarbejdere
 • Rekrutteringsansvarlige
 • Dig der sidder med rekruttering, coaching og personaleudvikling
 • Karriererådgivere
 • Konsulenter med fokus på organisations og ledelsesudvikling

Hvilke færdigheder giver certificeringen dig:

 • Du får en komplet forståelse for testen og forstår at bruge den i praksis
 • Du bliver i stand til at tolke, bruge og formidle resultaterne af testen
 • Du kan facilitere testen og herigennem udvikle enkeltpersoner og teams
 • Du kan selvstændigt gemmenføre tilbagemeldinger på testpersoner

 

Certificeringsdage

Dag 1

 • Grundig indførsel i de 34 (38) talenter og non talenter
 • Gennemgang af andre hovedkomponenter i TT38
 • Videnskaben bag talenter, kognitive styrker, personanalyse og neuropsykologi
 • Testvaliditet og de mange anvendelsesmuligheder
 • Ny og gammel ledelsespsykologi
 • Analyse 1  – find styrker og svagheder i profiler
 • Analyse 2 – person og jobmatch

Dag 2

 • Analyse 3 – eksempel: Ansæt en specialist
 • TT38 og dimensionerne
 • Analyse 4 – eksempel: Vælg den rigtige leder
 • TT38 som udviklingsværktøj
 • Analyse 5 – eksempel: Ansæt sælger
 • Hvordan den enkelte får sine styrker i spil

Dag 3

 • Opsamling – egne erfaringer
 • At bruge TT38 som samtaleværktøj
 • At bruge TT38 som coaching og mentoringværktøj
 • Analyse 6 – skab jobprofil A, B og C, specifik leder, specifik videns medarbejder, specifik forhandler/sælger
 • Analyse 7 – skab succesprofil = Ansættelse af ”ny verdensmester”
 • Talentblanding (Fra 34 talenter til 35.000.000 personligheder)
 • Analyse 8 – fra ansættelse til succes i jobbet, råd til lederen
 • Analyse 9 – fra A til Z, skræddersyet
 • Analyse 10 – non talenter, sikring af at de ikke kommer i spil

Dag 4

 • Rapporter og teknik i forhold til den konkrete anvendelse
 • Teamtest og teamanalyser
 • Anvendelsesmuligheder i forhold til rekruttering
 • Information omkring eksamensopgave

 

Tid og sted

9-10 september, Århus 

Radisson Blu Scandinavia Hotel, 8000 Aarhus (2 sidste dage tbd. på kurset)

16-17 september, København

Talents Unlimited Nymøllevej 50, 2800 Lyngby (2 sidste dage besluttes på kurset)

November:

Opstart af nyt hold i Århus (datoer tbd)

Opstart af nyt hold i København (datoer tbd)

Anbefalinger fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Vi har brugt TT38 testen gentagende gange i forbindelse med rekrutteringer.
Selve testen er efter min overbevisning klart markedsførende og kombineret med Kenneth’s og resten af teamet grundighed skaber et imponerende billede af de talenter og det menneske der er i spil til et givent job.
Skal du have testet dit nuværende team eller kommende medarbejdere. Så tag fat i TT38!"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 5
Tilmeld nyhedsbrevet