Hvem er Talents Unlimited?

Vi er et testhus, der leverer psykometriske test til erhvervslivet og det offentlige. Vi er nørdede specialister, som på baggrund af den nyeste videnskab hjælper HR-afdelinger og ledere med at forstå deres menneskelige ressourcer, så medarbejderne trives bedre og bliver mere engagerede. Vi forstår, at det er afgørende for produktiviteten, at de ansatte bliver iscenesat korrekt og får mulighed for at arbejde med deres styrker.

Grundlaget for vores løsninger er TT38-testen, som lige fra de første spæde skridt for 15 år siden til i dag, har været et værktøj med store ambitioner. Efter kontinuerlig udvikling er den nuværende test i stand til at minimere bias, så utilsigtet støj ikke påvirker beslutninger, der skal tages på baggrund af faglighed. Skal der ansættes eller udvælges et projektteam, eller skal individuelle medarbejdere motiveres på bedst mulig vis, så er TT38-testen det bedste, psykometrien kan tilbyde.

Filosofien bag

Talents Unlimited er dannet som modsvar til to udsagn, vi i fællesskab forsøger at gøre til skamme.
1. Der findes mange testværktøjer, men langt de fleste er kun tilstrækkelige til at inddele folk i en håndfuld generiske kasser baseret på deres adfærd.
2. Lederes implicitte bias ved f.eks. ansættelsessituationer betyder, at talent tabes på gulvet til skade for både de ramte individer og organisationen.

Det er vores brændende ønske: ”at bidrage til at skabe et mere effektivt professionelt univers, hvor alle på baggrund af deres unikke talenter har mulighed for at indløse deres potentiale.”

Denne mission er vores udgangspunkt. Vi vil med videnskab eliminere bias i ansættelser og medarbejderudvikling, så forfordelte grupper som religiøse minoriteter, kvinder og personer med atypiske CV’er ikke bliver siet fra uden på fair vis at blive vurderet på deres potentiale for at løfte opgaven. Organisationer på tværs af industrier skal kunne tappe fra en større, mere retvisende talentgruppe og i sidste ende opnå bedre resultater end ved gammeldags rekruttering. For os sker sådan en udvikling ikke ved blot at klassificere personer som grønne eller blå og introverte eller ekstroverte. I stedet ser vi på medarbejdere som hele mennesker med unikke talentblandinger og egne styrker og svagheder.

Er du nysgerrig på at høre mere om os? Udfyld formularen og vi kontakter dig.

  En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

  • Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
  • Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
  • Profit: 14.4–29.4% forøgelse
  • Salg: 10.3–19.3% forøgelse
  • Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
  • Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

  Anbefalinger fra glade kunder

  "Hele vores team i People Development har været igennem TT38 testen med personlig feedback og en efterfølgende teamworkshop.

  TT38 er et meget omfangsrigt og dybdegående værktøj, som med en grundlæggende anerkendelse af talenter i mennesket, gør os i stand til at udvikle såvel individer som teams. Du kan bruge timevis på at forstå nuancerne og detaljerne i TT38 og alligevel er det et meget operationelt værktøj, som gør det nemt at bevæge sig fra testresultater til konkrete tiltag.

  Jeg har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan sammensætte og udvikle højt ydende og bæredygtige teams."

  "I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

  I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

  Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

  "Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

  Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

  Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

  Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

  "Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

  Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
  TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

  Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

  Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

  1 / 4