HVEM ER TALENTS UNLIMITED?

Vi er et testhus, der leverer psykometriske test til erhvervslivet og det offentlige. Vi er nørdede specialister, som på baggrund af den nyeste videnskab hjælper HR-afdelinger og ledere med at forstå deres menneskelige ressourcer, så medarbejderne trives bedre og bliver mere engagerede. Vi forstår, at det er afgørende for produktiviteten, at de ansatte bliver iscenesat korrekt og får mulighed for at arbejde med deres styrker.

Grundlaget for vores løsninger er TT38-testen, som lige fra de første spæde skridt for 15 år siden til i dag, har været et værktøj med store ambitioner. Efter kontinuerlig udvikling er den nuværende test i stand til at minimere bias, så utilsigtet støj ikke påvirker beslutninger, der skal tages på baggrund af faglighed. Skal der ansættes eller udvælges et projektteam, eller skal individuelle medarbejdere motiveres på bedst mulig vis, så er TT38-testen det bedste, psykometrien kan tilbyde.

FILOSOFIEN BAG TT38® TALENT TESTEN

Talents Unlimited er dannet som modsvar til to udsagn, vi i fællesskab forsøger at gøre til skamme.

1. Der findes mange testværktøjer, men langt de fleste er kun tilstrækkelige til at inddele folk i en håndfuld generiske kasser baseret på deres adfærd.

2. Lederes implicitte bias ved f.eks. ansættelsessituationer betyder, at talent tabes på gulvet til skade for både de ramte individer og organisationen.

Det er vores brændende ønske: ”at bidrage til at skabe et mere effektivt professionelt univers, hvor alle på baggrund af deres unikke talenter har mulighed for at indløse deres potentiale.”

Denne mission er vores udgangspunkt. Vi vil med videnskab eliminere bias i ansættelser og medarbejderudvikling, så forfordelte grupper som religiøse minoriteter, kvinder og personer med atypiske CV’er ikke bliver siet fra uden på fair vis at blive vurderet på deres potentiale for at løfte opgaven. Organisationer på tværs af industrier skal kunne tappe fra en større, mere retvisende talentgruppe og i sidste ende opnå bedre resultater end ved gammeldags rekruttering. For os sker sådan en udvikling ikke ved blot at klassificere personer som grønne eller blå og introverte eller ekstroverte. I stedet ser vi på medarbejdere som hele mennesker med unikke talentblandinger og egne styrker og svagheder.

VIL DU HØRE MERE? – SÅ UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR

  En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

  • Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
  • Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
  • Profit: 14.4–29.4% forøgelse
  • Salg: 10.3–19.3% forøgelse
  • Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
  • Høj churn: 26.0–71.8% reduktion