TT38 Talent Test

En TT38 test består af to typer af grafer: Én, der viser et individs unikke talentsammensætning, og en række grafer, der beskriver hvad denne talentsammensætning betyder i forskellige kontekster fx hvordan man tilgår diskussioner eller ens naturlige roller i teams.

Testen er et udviklingsmateriale og ikke en diagnose. Hele grundlaget for en talenttest er at identificere, hvordan vi sætter unikke individer bedst muligt i scene. Til hver graf medfølger der således (i den fulde version af testen) et heatmap, der kan bruges til at identificere hvilke talenter, man kan arbejde mere eller mindre med, for at finde udviklingspotentialer.

34 Talenter

Denne graf er testens motor – en oversigt over de 34 talenter rangordnet efter styrke.  Talenter afspejler kognitive evner, mønstre og måder mennesker reagerer på. Arbejder man med sine top-talenter er man efficient. I praksis betyder det at man kan levere 2-3 gange så meget output sammenlignet med ens midtertalenter. Samtidig er det energigivende og sjovt, idet man performer og laver meget få fejl. Modsat, er man meget inefficient, når man arbejder med sine bundtalenter, man bliver drænet for energi og man laver mange fejl.  Talenterne indikerer således der, hvor man har det største udviklingspotentiale.

Diskussionsstyrker

Denne graf viser, hvad din talentsammensætning betyder for diskussionstyrker, dvs hvordan du er mest tilbøjelig til at tilgå diskussioner. Her kan du være kæmpende, samarbejdende, kompromissøgende, undvigende og udglattende – alle diskussionsstile repræsenterer en fordeling af procentvis fokus på målet og fokus på relationen. Fx er samarbejdende 100% fokus på målet samtidig med 100% fokus på relationen.  Læringen for denne graf er tofold. Først viser den, hvilke diskussionspositioner man vil indtage, hvis man ikke reflekterer over det. Dernæst kan grafen vise hvilke talenter man kan arbejde med for at skrue op eller ned for de forskellige styrker.

Stressstyrker

Der er tre stresstilbøjeligheder, graden af den pågældende stresstype vurderes efter den lyserøde søjle i midten, der indikerer gennemsnittet for den danske befolkning. Hvis du overskrider denne, er du i risikozonen for stresstypen. Top-peformer stress er ”arbejdsnarkomaner”, der arbejder meget og længe. Neurotisk rummer bekymrende tanker, det kan udspringe af at være perfektionist og overtænkende. Submissiv stress er udløst af at føle sig overset, undertrygt og misforstået. Formålet med grafen er, at man hermed kan tilrettelægge individuelle forebyggende indsatser, så risikoen for stress på arbejdet minimeres.

Drivestyrker

Grafen beskriver din indre motivation og gnist – det der gør, at du elsker at være på arbejde! De forskellige kategorier Klassisk drive er resultatorienteret og handler, når de får chancen. Påvirkende drive er at påvirke situationer, planer og mennesker. Human drive er at arbejde med mennesker og andre menneskers unikhed. Specialist drive er høj faglighed, viden, evidens og ofte drevet af data. Tænkende drive er folk der nyder at tænke, dette kan omhandle refleksion, læring og kreativ tænkning. Drivestyrker giver en indsigt i hvilke elemter der skal være tilstede på på dit job for at tænde for dit engagement. Er du høj på klassisk skal du have mål at løbe efter, men hvis du er høj på human skal du have andre mennesker omkring dig. Samtidig kan den hjælpe med at afsløre eget bias, idet man vil være tilbøjelig til at antage at andre mennesker drives af de samme ting, hvilket ikke altid er tilfældet.

Motivationsstyrker

Hvordan du skal ledes/motiveres viser denne graf, der tager udgangspunkt i, at du motiveres i alle kategorier, der ligger over middel. Ved en score på over 50% bliver man samtidig demotiveret, når man ikke får den type motivation. Hvert talent appellerer til sin foretrukne type af motivation og der er i alt 15 motivationstyper. Den leder/medarbejder, der kan give dig dette i dit arbejde, vil få dig til at løbe stærkt og performe på højeste niveau.

Adfærdsstyrker

Her beskrives din typiske arbejdsadfærd, hvilket er et billede af hvordan du med din talentsammensætning arbejder i forhold til de syv faktorer. Ledere og HR er ofte interesseret i denne information og den er særligt anvendelig i team-regi. Eksempelvis siger det noget om et team, 3 ud af 4 medlemmer er topresultatorienterede og startende, mens det sidste medlem topteamorienteret.

Teamstyrker

Forskningen i forhold til denne graf foreslår, at 9 teamroller skal være dækket i et optimalt team, for at teamet kan yde sit bedste. Grafen indikerer hvilke roller du vil synes om, og har talent for at udfylde. Du vil opleve mere succes og større produktivitet, når du arbejder i de roller, hvor du scorer højt. Det vil ligeledes medføre forhindringer, at arbejde i de roller hvor du har en lav score. Denne graf er igen anvendelig i team-regi, hvor man kan få afklaret hvilke roller et team evt. mangler og hvem man kan trække ind for at udfylde disse.

Vidensstyrker

Vidensstyrker er din ”innovationsrolle” i forhold til dine talenter. Innovation og ny viden skabes i en proces, hvor der fra start til slut er brug for 9 typer af input, for at innovationen går fra idé til implementering. For at gøre idé til virkelighed eller nå et mål, er det vigtigt at kende sin egen (og andres) bidrag til processen. Grafen anvendes til at sammensætte de rigtige innovationsteams, for at nå helt i mål. Med denne graf kan man sikre at man får de rigtige mennesker ombord i de faser hvor de hver især skaber mest værdi. Derved kan man optimere sin ressourceplanlægning i projektbaserede virksomheder.

Salgsstyrker

Salgsstyrkegrafen giver et billede af hvilke salgsroller du har størst potentiale i. Grafen afdækker hele 17 salgsroller, så du kan få et nuanceret billede.  Grafen illustrerer potentialet i henhold til 3 benchmarks  her er gennemsnitsscoren mellem 55-60%, gode sælgere score omkring 70, mens  top 5-10% sælgere starter ved en score på 80%. Hvor høj din score er, vil bestemme, hvor hurtigt du kan lære at sælge på den pågældende måde. Du kan sagtens have en høj score i flere salgsroller. Testen kan være med til at vise hvilke produkter sælgeren skal fokusere på, hvilke segmenter de skal angribe og hvad go-to-market strategi er.

BIG 5 / NEO-PIR / OCEAN SPÆND

Dine talenter giver en indikator på din personlighed i forhold til femfaktormodellen. I personligheden er der i alt fem overordnede dimensioner, på dansk: Åbenhed, samvittighed, ekstrovert, venlighed og neurotisme. Grafen er et samtale- og udviklingsværktøj. Først vises de fem overordnede psykologiske dimensioner og derefter adsplittes hver af dem i fire underpunkter. De modsatpegende skalaer måles separat, således at man på eksempel ”fantasi” under Åbenhed antager at konservativ er sin egen fordeling og at fantasifuld er sin egen fordeling.

Anbefalinger fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"I Canon har vi meget fokus på, at vi får ansat de korrekte profiler, der kan lykkes i vores meget konkurrenceudsatte branche. Vi har derfor i samarbejde med Talents Unlimited anvendt testen TT38 til at definere en succesprofil inden for salg, som viser, de talenter, som en sælger skal have for at kunne få succes i vores branche.

Vi kan se, at når vi er loyale overfor vores succesprofil, er vores succesrate højere i at få en sælger til at lykkes i jobbet. Dette er til stor gavn for såvel medarbejder og selskab.

Vi er nu gået skridtet videre, og vi har anvendt TT38 i forbindelse med teambuilding i vores salgsteam. Sælgerne og lederne har fået mere fokus på deres talenter, og hvordan de kan blive endnu bedre sælgere, samt hvordan salgsteamet spiller hinanden gode med de talenter, de hver især kommer med"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 5
Tilmeld nyhedsbrevet