Onboarding

Onboarding – Når det er effektivt på individbasis

Forskning viser at det i gennemsnit tager en nyansat 80 dage at ramme det typiske produktionsniveau. I al den tid er medarbejderen tilsvarende i gennemsnit 30% mindre effektiv.

Det kan ende med at koste mange ugelønninger hvis en nyansat er længe om at udvikle sig, har udfordringer med nærmeste leder og/eller kollegaer, eller hvis de ofte tiltrækkes af andre typer opgaver.

Når den kendsgerning sammensættes med viden om at mange medarbejdere stopper inden for det første år, så virker det pludselig dyrt ikke at få udvalgt medarbejderne ordentligt – og derefter ikke at få dem onboardet på tilfredsstillende vis.  

Onboarding som ledelsesdisciplin

Desværre ser vi ofte at mange virksomheder har den overbevisning, at et IT-system alene kan sikre god onboarding. De eneste ressourcer dedikeret til processen er ting som videoer eller skriftligt preboarding materiale. Selvom dette er et fornuftigt første skridt hen imod at få medarbejderen godt i gang kan det ikke stå alene, og bør kun tælle som en mindre del af onboardingen. 

Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at onboarding er en ledelsesopgave, og at det drejer sig om et relationelt fænomen. Det er netop socialiseringen af medarbejderen i forhold til sine arbejdsopgaver, sin leder og den nye organisatoriske kultur, der udgør kernen i onboarding. 

Talenttesten som udgangspunkt

Hvad så hvis du selv ønsker at onboarde nyansættelser bedst muligt? Naturligvis skal du have styr på praktiske detaljer efter den traditionelle onboardings forbillede, men det er ikke nok. Individuelle onboarding-tiltag skal planlægges ud fra medarbejderens talentprofil, som kan afdækkes ved hjælp af TT38-testen.

Har du for eksempel en medarbejder der er lærende, researchende og sammenhængssøgende, så skal du sikre at de føler sig klædt ordentligt på, inden arbejdet straks igangsættes. Omvendt vil en målrettet, startende og fleksibel medarbejder hellere end gerne kastes hovedkulds ind i jobbet, da for meget ”skolebænk” demotiverer dem, så de risikerer en dårlig start.

Tilpasning frem for standardisering af onboardingprocessen baseret på den enkeltes talenter er afgørende, og du vil se hurtigere og bedre præstationer end gennemsnittet. 

VIDSTE DU AT? – EN META-ANALYSE AF 1.2 MIO PERSONER, VISTE FØLGENDE RELATION MELLEM TALENTBASERET MEDARBEJDERUDVIKLING OG VIRKSOMHEDENS OUTPUT:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 4