Et fælles sprog for alle!

 Uanset om det er rekruttering, onboarding, reboarding, ledelsesudvikling eller teamudvikling, så er det 1 test – 1 sprog.

Gør det nemt for hele organisationen.

Udnytter I medarbejdernes fulde talent?

Talenttesten afdækker medarbejernes talenter, og gør dem til den bedste version af dem selv. Igennem vores tests kan jeres virksomhed få indblik i jeres talenter, så de kan performe bedre.

Vi finder individuelle talenter, og hjælper personer til at udvikle sig selv, sådan alle kan blive den bedste udgave af sig selv. Der er fokus på personen, teamet og hele organisationen. Når individer kender sine talenter, performer og trives de bedre, både på arbejdet samt i det personlige liv.

”Vi har alle en Superman gemt under tøjet, det handler udelukkende om, hvordan du får de rette talenter frem!”

Hvem henvender vi os til?

Igennem talentindsigt giver vi jer nøglen til at åbne op for jeres fulde potentiale. Vores tests giver jer et dynamisk værktøj til personlig udvikling, rekruttering, teamarbejde, ledelses- og organisationsudvikling.

Vi henvender os til jer der:

Ønsker mere målrettet rekruttering og stærkere onboarding.

Tidlig indsigt i nye medarbejdere giver grobund for bedre integration i virksomheden, stærkere teams og i sidste ende et sundere arbejdsmiljø.

Søger at optimere teamwork og samarbejde på arbejdspladsen.

Ved du nok om, hvordan du og dine kollegaer arbejder i teamet? Ved at få indsigt i teamets talenter, kan man bedre udnytte den enkeltes potentiale og understøtte det gode team.

Stræber efter en stærkere organisation.

Igennem indsigt kan man understøtte virksomhedens vækst og skabe et stærkere fundament. Virksomheder der anvender vores tests ser således i gennemsnit en stigning på 14% i deres omsætning.

Udvikler jer som ledere.

Med op til 70% af en medarbejders engagement tæt knyttet til nærmeste leder, så er intet dyrere for en virksomhed end dårlig ledelse. Talentest understøtter lederudvikling, og hjælper med at identificere blindspots samt udviklingspunkter.

Se vores udvalg af tests, certifikater og kurser

Talent test

Vores unikke test værktøj åbner op for dit fulde potentiale og forklarer grundlæggende omkring alt fra adfærd til kognitive talenter. Når først dette er kortlagt, så kan I hjælpe folk med at målrette brugen af deres talenter, og derigennem sikre høj effektivitet og kvalitet i arbejdet.

Succes profil

Har du svært ved at finde ”den perfekte medarbejder” til opgaven, så kan dette værktøj sikre, at du kender ansøgerens styrker og svagheder, bedre end de selv gør. Få skabt en succes profil, så du ved, hvad du leder efter, og vigtigst af alt hvorfor.

Team test

Skab et grundigt overblik over dit teams styrker og svagheder, og få en dybere forståelse for hvordan teamet fungerer på det kognitive plan. At gå fra at acceptere hinanden, til at påskønne hinandens styrker og svagheder gør en verden til forskel.

Certificering

Hos os kan du selv blive certificeret i produktet, og derigennem udvikle dine ledere og medarbejdere. Vi samler alt du skal bruge i ét værktøj. Hjælp din organisation ved at blive klogere på folks styrker og talenter, og hvordan I sammen anvender dem på bedste vis.

Master Class

Hvis du vil blive endnu bedre efter certificeringen, så kom med på en Master Class. Her kan du bl.a. sparre med andre certificerede, og derigennem opnå endnu bedre resultater for din virksomhed. Bliv en mester i talentviden, og lås op for det fulde potentiale folk har i sig.

Vi bygger på den nyeste viden

Vores tests er funderet i neurologiske og psykologiske undersøgelser, som sammen danner rammen for en unik måde at identificere talent, både på et individuelt plan og i teams. Vi bygger vores tests ud fra den nyeste viden, og vores tests er derfor i konstant udvikling, så vi kan levere de bedste løsninger til dig.

Er du nysgerrig på at høre mere om talent? Udfyld nedenstående og vi kontakter dig.

HVAD ER POTENTIALET?

Vi leverer kernen til et utal af testmuligheder, hvor omdrejningspunktet altid er organisationens, teamets eller den enkeltes talenter.

Vores test er et springbræt til mere engagerede medarbejdere, og understøtter naturligt flow og balance, som både forebygger den enkeltes stress og gør denne lykkeligere, samt medvirker til bedre samarbejde og højere effektivitet i organisationen.

Udtalelser fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"I Canon har vi meget fokus på, at vi får ansat de korrekte profiler, der kan lykkes i vores meget konkurrenceudsatte branche. Vi har derfor i samarbejde med Talents Unlimited anvendt testen TT38 til at definere en succesprofil inden for salg, som viser, de talenter, som en sælger skal have for at kunne få succes i vores branche.

Vi kan se, at når vi er loyale overfor vores succesprofil, er vores succesrate højere i at få en sælger til at lykkes i jobbet. Dette er til stor gavn for såvel medarbejder og selskab.

Vi er nu gået skridtet videre, og vi har anvendt TT38 i forbindelse med teambuilding i vores salgsteam. Sælgerne og lederne har fået mere fokus på deres talenter, og hvordan de kan blive endnu bedre sælgere, samt hvordan salgsteamet spiller hinanden gode med de talenter, de hver især kommer med"

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

"I vores valg af +100 kandidater, har TT38 forudsagt adfærden 100% rigtigt, hver gang.
De 3 gange vi valgte ikke at følge testen, mislykkedes kandidaten.
"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 7
Tilmeld nyhedsbrevet