Med TT38 Talent Testen og vores teamanalyse, skaber vi bro mellem individuelle talenter og kollektiv succes.

UDNYTTER I JERES TALENTERS FULDE POTENITALE?

TT38® Talent Testen afdækker medarbejdernes talenter, og gør dem til den bedste version af dem selv. Igennem vores tests kan jeres virksomhed få indblik i jeres talenter, så de kan performe bedre.

Vi finder individuelle talenter, og hjælper personer til at udvikle sig selv, sådan alle kan blive den bedste udgave af sig selv. Der er fokus på personen, teamet og hele organisationen. Når individer kender sine talenter, performer og trives de bedre, både på arbejdet samt i det personlige liv.

”Vi har alle en Superman gemt under tøjet, det handler udelukkende om, hvordan du får de rette talenter frem!”

 

TT38 TEAM TESTEN

Fremgangsmåden for at udnytte Talents Unlimiteds Team Test effektivt er som følger:

  1. TT38 Talent Test: Hele teamet starter med at tage TT38 Talent Testen for individuelt at identificere deres styrker, svagheder, og unikke bidrag til teamet.
  2. Køb Adgang: Dernæst køber I adgang til vores Team Test platform, hvilket giver jer mulighed for dybere at udforske jeres samlede teamdynamik og identificere områder til forbedring.
  3. Workshop med Konsulent: afhold en Team Test workshop med en af vores dygtige konsulenter. Denne workshop er designet til at give jeres team en indsigtfuld og værdifuld dag, hvor I sammen udforsker resultaterne af jeres test, diskuterer muligheder for forbedringer, og lærer nye strategier til at styrke jeres teamwork.

Ved at følge disse trin får jeres team en omfattende forståelse af, hvordan I arbejder sammen, og hvilke skridt I kan tage for at forbedre jeres samarbejde og øge jeres effektivitet.

Hvem vælger Talents Unlimited?

Igennem talentindsigt giver TT38 testen jer nøglen til at åbne for organisationens fulde potentiale. TT38 testen giver jer et dynamisk værktøj til personlig udvikling, rekruttering, teamarbejde, salgsoptimering, ledelses- og organisationsudvikling.

Dem der vælger os ønsker:

Målrettet rekruttering og stærkere onboarding.

Tidlig indsigt i nye medarbejdere giver grobund for bedre integration i virksomheden, stærkere teams og i sidste ende en bedre bundlinje.

Optimering af teamwork og samarbejde på arbejdspladsen.

Ved du nok om, hvordan du og dine kollegaer arbejder i teamet? Ved at få indsigt i teamets talenter, kan man bedre udnytte den enkeltes potentiale og understøtte det gode team.

En stærkere organisation med TT38.

Igennem indsigt kan man understøtte virksomhedens vækst og skabe et stærkere fundament. Virksomheder der anvender vores tests ser således i gennemsnit en stigning på 14% i deres omsætning.

Udvikling af deres ledere.

Med op til 70% af en medarbejders engagement tæt knyttet til nærmeste leder, så er intet dyrere for en virksomhed end dårlig ledelse. Talentest understøtter lederudvikling, og hjælper med at identificere blindspots, overbevisninger samt udviklingspunkter.

VORES TEST, KURSER & CERTIFICERINGER

Talent Testen

TT38® Talent Testen identificerer og åbner for jeres fulde potentiale og forklarer grundlæggende omkring alt fra adfærd til kognitive talenter. Når først dette er kortlagt, så kan I hjælpe folk med at målrette brugen af deres talenter, og derigennem sikre høj effektivitet og kvalitet i arbejdet.

Læs mere om TT38 testen

Succes Profil

Har du svært ved at finde ”den perfekte medarbejder” til opgaven, så kan dette værktøj sikre, at I får identificeret jeres behov for styrker hos den kommende medarbejder. Få skabt en succes profil, så I ved, hvad I leder efter, og vigtigst af alt hvorfor. Det betaler sig at være godt forberedt før ansættelsen.

Læs mere om succesprofilering

Team Test

Skab et grundigt overblik over jeres teams styrker og svagheder, og få en dybere forståelse for hvordan teamet fungerer på det kognitive plan. At gå fra konflikter i teamet til at forstå, acceptere og måske endda påskønne hinandens styrker og svagheder gør en verden til forskel i det daglige teamarbejde.

Læs mere om vores team test her!

Certificering

Hos os kan I selv blive certificeret i TT38® testen, og derigennem udvikle jeres ledere og medarbejdere. Vi samler alt I skal bruge i ét værktøj. Hjælp jeres organisation ved at blive klogere på folks styrker og talenter, og hvordan I sammen anvender dem på bedste vis.

Læs omkring certificering

Master Class

Hvis I vil blive endnu bedre efter certificeringen, så kom med på en Master Class. Her kan I bl.a. sparre med andre certificerede, og derigennem opnå endnu bedre resultater for jeres virksomhed. Bliv en mester i talentviden, og lås op for det fulde potentiale folk har i sig.

Læs om Master Class

 

 

Vi bygger på den nyeste viden

 

Vores tests er funderet i neurologiske og psykologiske undersøgelser, som sammen danner rammen for en unik måde at identificere talent, både på et individuelt plan og i teams. Vi bygger vores tests ud fra den nyeste viden, og vores tests er derfor i konstant udvikling, så vi kan levere de bedste løsninger til dig.

Se vores kursus kalender her!

DET SIGER VORES GLADE KUNDER OM OS

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Hos Nuuday har vi et godt samarbejde med Talents Unlimited, hvor vi bruger testen TT38 især i vores rekruttering. Vi har også gjort os nogle erfaringer med samme test i teamsammenhæng, og det har ligeledes været en positiv oplevelse at bruge værktøjet til at lære hinandens talenter endnu bedre. Overordnet set kan vi anbefale både TT38 som testværktøj samt konsulenterne hos Talents Unlimited. "

"Hele vores team i People Development har været igennem TT38 testen med personlig feedback og en efterfølgende teamworkshop.

TT38 er et meget omfangsrigt og dybdegående værktøj, som med en grundlæggende anerkendelse af talenter i mennesket, gør os i stand til at udvikle såvel individer som teams. Du kan bruge timevis på at forstå nuancerne og detaljerne i TT38 og alligevel er det et meget operationelt værktøj, som gør det nemt at bevæge sig fra testresultater til konkrete tiltag.

Jeg har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan sammensætte og udvikle højt ydende og bæredygtige teams."

"Jeg har gennem flere år kendt til - og benyttet mig af TT38testen, herunder også gennemgået en certificering.

Jeg bruger testen aktivt i hverdagen, både til rekruttering, men i særdeleshed også som arbejdsredskab til åbenhed, udvikling og læring i vores lærende organisation. Testen er yderst grundig og favner et af vores store interessepunkter; intersubjektivitet, dvs det der foregår i mellem mennesker. Den giver os således ikke kun et billede af den pågældende testpersons notoriske egenadfærd men i særdeleshed også personens kontekstadfærd.
TT38 er interessant for mig ved IKKE at være en psykologisk test men i stedet en talenttest. Det passer perfekt til min måde at arbejde med mine kollegaer, hvor den åbne tale forsøges fremelsket. Her synes det for mig udpræget vigtigt at være nøgtern i sondringen mellem hvem man er og hvad man gør. På ufarlig vis, bruger vi testen til at være fokuserende på adfærd frem for væren. Og det er i min optik uvurderligt.

Der findes mange gode tests, og jeg tror meget kraftigt på, at det handler om at finde den test, der opleves som værkstøjet, der kan forlænge ens egne oplevelser og kompetencer. Det er TT38 for mig nutidigt.

Derudover vil jeg nævne at sparringen jeg får og altid har fået gennem talents unlimited, med direkte reference til Kenneth, Leo og Rasmus er uvurderlig. Det faglige niveau er meget højt, ligesom serviceniveaet. Det nedsætter kompleksitet. Testen bærer for mig sig selv, men det gør det meget let for mig at være kunde."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 6