Human Due Diligence

Human Due Diligence er en afgørende proces i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller sammenlægning. Det fokuserer på virksomhedens menneskelige ressourcer, herunder ledelse og medarbejdere, for at sikre, at de nødvendige talenter findes, eller at mangler bliver tydeliggjort. Mange investeringer og start-ups fejler på grund af en dårlig teamsammensætning og manglende talenter, som ofte ikke bliver testet. Ved at lade medarbejderne teste og udarbejde en teamrapport, kan dette afgørende element undersøges, og fundamentet for en god integration kan skabes. Det er vigtigt at anerkende og prioritere de menneskelige ressourcer i M&A-processen og at sikre, at nøglemedarbejdere fastholdes.

M&A står for “mergers and acquisitions” og refererer til processen med at købe, fusionere eller opkøbe virksomheder for at opnå strategiske fordele, øge markedsandelene eller opnå andre forretningsmæssige mål. M&A-processen involverer ofte en grundig undersøgelse af virksomhedens aktiver og passiver, herunder dens menneskelige ressourcer, finansielle poster og markedsposition, for at vurdere den potentielle succes af en overtagelse eller sammenlægning. M&A’er er en vigtig strategisk beslutning, som kan have stor indflydelse på virksomhedens fremtidige vækst og succes.

TT38 Talent Test og Human Due Diligence

TT38 talent testen og de supplerende test giver værktøjerne til at lave en præcis Human Due Diligence analyse.

Ved at medregne den menneskelige kapital, vil man opnå langt højere succesrater med sine M&A’er.

Løsningen er en præcis Human Due Diligence analyse, der måler, og identificerer den menneskelige kapital i en M&A (Harding & Rouse, 2007).

Læs videre for mere information

 

Vidste du at?

(Mergers and Acquisitions)

Clayton Christensen fra Harvard estimerer, at 70-90 % af alle M&A’er fejler.

De fleste M&A’er lykkes ikke med at indfri forventningerne om merværdi for aktionærerne.

Hvad er årsagen?

Den væsentligste årsag til dette er ifølge forskningen mennesker.
– Det handler om at maksimere potentialet i den menneskelige kapital i fusionen.
– Menneskelig kapital kan vi koge ned til: Individer, talenter, og hvordan disse bringes i spil i teams.

For at opnå succes med dette:
1. Identificer objektivt ”talent”.
2. Det er ukendt om en eksisterende nøglemedarbejder fungerer i en ny rolle.
3. Det er uvist om eksisterende nøglemedarbejdere vil fungere i nye teams.

Problem 1:
Manglende metode og måleenhed

Talent bliver brugt til at beskrive personer, som leder subjektivt bryder sig godt om.
Antagelse: At en person er et talent eller ej.

Vores løsning:
– Vi definerer talent med udgangspunkt i 34 kognitive talenter, som er udslagsgivende for, hvor et individ har sine styrker.
– Disse talenter måles med den psykometrisk test, TT38.
– Dette giver gennemsigtighed ift. hvilke talenter et individ besidder, og hvor det enkelte individ har størst udviklingspotentiale.

Problem 2:
Manglende klarhed om nøglemedarbejderes potentiale i nye roller og teams

En fusion involverer forandring, nye roller, og nye samarbejder.

Vores løsning:
For at dette skal blive en succes, arbejder vi med en fit-model (Kristof-Brown et al., 2005) med tre separate men overlappende fits:
– Person-Job fit: Har personen de rigtige talenter til den jobfunktion, de skal udfylde?
– Person-nærmeste leder fit: Er der et godt match mellem personen og dennes nærmeste leder?
– Person-team fit: Passer personen ind i det nye team?

Person-job fit

To muligheder

Beskriv den nye rolle med talenter og fastsæt talent krav – Hvilke talenter er adgangsbilletten?

Test eksisterende topperformere og brug gennemsnittet af disse til at lave en succes profil.

Person-nærmeste leder fit

Test medarbejder og dennes (kommende) nærmeste leder – er det et godt match?

Hvor supplerer de hinanden og hvor er konfliktpotentialet?

Person-team leder fit

Hvordan ser de nye teams ud?

Kan de dække alle de relevante roller og nå i mål med tingene?

Anbefalinger fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 4