Succes profilering

Gode præstationer er ikke tilfældige

Du er klar over at nogle medarbejdere præsterer som stjerner i virksomheden, mens andre har svært ved at leve op til det niveau. Men hvad ligger til grund for, at nogle er bedre til at opfylde kravene end andre?

Hvis det var muligt for dig at svare på det spørgsmål, ville det blive nemmere at ansætte stjerner, som kan løfte virksomheden til bedre at nå sine mål. 
TT38-testen gør det ganske enkelt muligt at identificere, hvad der er med til at gøre dine stjerner til top-performere.

Medarbejdernes person-job fit, person-kultur fit og person-leder fit kulegraves, så du får indsigt i hvilke talenter, der præsterer i rollen.  

Succesprofil sikrer rette match

Med udgangspunkt i TT38 kan succesprofiler sammensættes på forskellig vis. Én metode er at teste dine bedste medarbejdere; det kunne være tre supersælgere i dit team af 20 sælgere.

For at finde ud af hvorfor netop de tre udmærker sig med højere salg end andre, samles deres resultater i en succesprofil. Profilen repræsenterer gennemsnittet af hvordan de tre bedst præsterende sælgere håndterer organisationens processer og passer ind i kulturen. Denne succesprofil kan herefter bruges som skabelon til fremtidige ansættelser af sælgere. 


En anden tilgang til succesprofilering er at lave en TT38-teamtest på hele teamet. På baggrund af testens resultater bestemmes det, hvilke talenter teamet kunne styrkes af at bringe ind. Dette er en effektiv og datadreven tilgang til udvikling af virksomhedens menneskelige ressourcer – til gavn for medarbejderne, da de præsterer og trives bedre, når teamet er i stand til at iscenesætte deres egne talenter. 

Succesprofiler sikrer bedre talenter

På nuværende tidspunkt bruger I måske erfaring som et vigtigt parameter for ansættelser. Alternativt går I muligvis efter at ansætte fra højtstående virksomheder. Overraskende for de fleste danner disse metoder dog ikke et effektivt grundlag for at spå om fremtidig performance. Forskning siger tværtimod at erfaring er en dårlig målestok for præstationsevne, og at talent ikke er særlig flytbart fra ét organisatorisk miljø til et andet. 


Derimod vil udarbejdelsen af en succesprofil baseret på jeres egne top-performeres TT38-resultater fremover gøre det slut med blot at gætte på, om folk bliver en succes eller ej. Når først I ved hvad I leder efter, og hvordan I finder det, kan succesprofilen hurtigt og smertefrit bruges som grundlag for rekrutteringen. 

VIDSTE DU AT? – EN META-ANALYSE AF 1.2 MIO PERSONER, VISTE FØLGENDE RELATION MELLEM TALENTBASERET MEDARBEJDERUDVIKLING OG VIRKSOMHEDENS OUTPUT:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I vores valg af +100 kandidater, har TT38 forudsagt adfærden 100% rigtigt, hver gang.
De 3 gange vi valgte ikke at følge testen, mislykkedes kandidaten.
"

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 5