Onboarding

Forskning viser, at det i gennemsnit tager en nyansat 80 dage at ramme det gennemsnitlige produktionsniveau.

Alt imens er medarbejderen i gennemsnit 30% mindre effektiv. Man kan ende med at bruge mange ugelønninger på en nyansat, hvis de er længe om at udvikle sig, har udfordringer med nærmeste leder og/eller kollegaer, eller f.eks. hvis de ofte tiltrækkes af andre typer opgaver.

Talenttesten viser ikke kun hvem der er den rette at ansætte og få ind i virksomheden, den viser også hvordan du bedst muligt får iscenesat medarbejderens styrker og adfærd, i hele onboardingsprocessen. Fokus på talenter sikrer altså at du får den rette ind, og at du får dem ind på den rette måde.

Teamprofil som baggrund for onboarding

Ledere bruger testen til at screene kandidater, men også til at danne teamprofiler.

I teamprofilerne er lederne opmærksomme på teamets samlede styrker/svagheder og adfærdsmønstre. Det medfører at virksomheden kan sikre sig, at alle aspekter er medregnet, når det omhandler det kommende samarbejde mellem kandidaten og det eksisterende team.

Mennesker er vidt forskellige og det er derfor centralt i rekrutteringsprocessen at medregne bl.a. talenter, drive-, motivations- og stressstyrker.

Det kan ofte være svært at definere og sætte tal på disse parametre, og netop derfor bruger ledere og konsulenter talenttesten til at afdække disse mere bløde værdier.

Talenttesten som dialogværktøj

De kognitive talenter fortæller om individets foretrukne og instinktive adfærdsmønstre.

De afdækker hvilke områder kandidaten bedst kan udvikles indenfor og de øger sandsynligheden for at forebygge konflikter og ineffektivt samarbejde.

Dette er essentielt for at skabe succes med onboardingsforløbet. Det gør processen kortere, mere effektiv, og samtidig er der fokus på den langsigtede investering, hvilken en medarbejder skal anses for at være i sammenhæng med virksomhedens mål og visioner.

Først når medarbejderen føler sig til rette, samt har krydset det gennemsnitlige produktionsniveau, kan de øge tallene på bundlinjen.

Vil du høre mere om onboarding? Udfyld nedenstående og vi ringer til dig.

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 4
Tilmeld nyhedsbrevet