IQ Vodcast 2: Rekruttering af højtbegavede Mennesker – hvorfor og hvordan?

Denne vodcast er 2. del af fortællingen om vores nyeste undersøgelse af IQ og Talenter.
Begge blev afholdt som webinarer i maj 2022.

Scroll ned for at se 2. del, der handler om Rekruttering af højtbegavede mennesker.
Hvis du ikke har set første del endnu, “Myter om Mennesker med høj intelligens” – kan du se den her:

IQ VODCAST 1: MYTER OM MENNESKER MED HØJ INTELLIGENS  

Talents Unlimited har i samarbejde med IQ-rekruttering undersøgt en større mængde individer med  høj IQ. Formålet var at af- eller bekræfte myter om folk med en IQ højere end 120.

Resultatet har vist, at højtbegavede mennesker ikke er en homogen gruppe, faktisk tværtimod. Her i 2. del vil vi gå i dybden med følgende emner:

  • Er der generelle opmærksomhedspunkter, du skal have for øje, når du rekrutterer og ansætter højtbegavede individer?
  • Hvordan rekrutterer og ansætter du en højtbegavet person i praksis?
  • Hvorfor og hvordan intelligenstest kan være et relevant redskab i jeres rekrutteringsproces
  • Hvad kan man sige om sammenhængen mellem høj intelligens og personlighed?
  • Hvorfor et skævt CV kan være en indikation på høj intelligens

Et kontroversielt og interessant fund i rekrutteringsvidenskaben er, at høj intelligens har en direkte sammenhæng med job-performance.

Vi kan sammenligne det med, at nogen mennesker genetisk set er udstyret med hurtige muskelfibre, hvilket indikerer at de vil kunne løbe hurtigere end gennemsnittet.
Ligeledes er IQ en god indikation for, om du kan lære nye ting hurtigt, finde løsninger på problemstillinger samt navigere i kompleksiteten, når verden forandrer sig – hvilket den uomtvisteligt gør.

Intelligens, brugen af intelligenstests og den målrettede søgen efter intelligens er dog også kontroversielt og tabu-belagt, både blandt virksomheder og kandidater.

Vi vil i dette webinar endnu engang angribe emnet med åbenhed og sætte ord på det, for at få nuancerne frem. Dette gør vi også for at aflive de eksisterende, sejlivede myter og misforståelser.

Tilbage til blog oversigten

Udtalelser fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

""

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

1 / 4