Vi har alle en unik talentpakke

Alle mennesker er fulde af talenter, men det er ikke altid let at aktivere alle kompetencerne. Det vil virksomhedsejer Claus Bentzen råde bod på med en specialiseret talenttest, TT38, som han håber at endnu flere vil benytte til at frigøre medarbejdere og vise hvad de er verdensmestre i.

Artiklen er skrevet af Daniel Skipper Rasmussen, interview med Claus Bentzen, CEO i Talents Unlimited. Trykt i Politiken 17.3.2022

220 spørgsmål, i en test på en halv times tid, resultatet er en rapport på 20 sider. Her rangeres personens 34 forskellige talenter samt 4 gemte kompetence. Talenterne i toppen,
er det personen er bedst til og får energi af, midten er ok, mens de nederste er det, vi helst vil være fri for. Testen hedder TT38 og er udviklet af firmaet Talents Unlimited. Ambitionen
er, at den vil revolutionere måden, virksomheder arbejder med mennesker på. Testen propper ikke folk ned i kasser – men viser det hele, komplekse billede af den enkelte
person – præsenteret på en konkret og tilgængelig måde.

Claus Bentzen, som ejer Talents Unlimited, har arbejdet med scale-ups og turnarounds i mange år, og konklusionen er simpel. Uden forståelse for de mennesker, der udgør virksomheden,
bliver det meget svært at drive virksomhed – og fastholde de gode medarbejdere. Alt for mange virksomheder glemmer at stille de mest oplagte spørgsmål om deres medarbejdere, og det koster virksomheden dyrt i det lange løb. Hvilke opgaver passer bedst til medarbejderens talenter? Og hvad motiverer ham eller hende?

”Nogle gange bliver der udtænkt en genial plan på det økonomiske og markedsmæssige plan, men alligevel fungerer virksomheden ikke helt, som den skal. Årsagen er typisk, at virksomheden ikke forstået menneskerne i processen”, siger Claus Bentzen.

Hvis organisationen for eksempel kun ansætter folk, der er gode til at få ideer, men mangler ansatte, der kan føre de gode ideer ud i livet, så kan virksomheden have nok så meget succes indledningsvist – men den vil fejle i det lange løb. Den gode leder i start-up stadiet er måske ikke den gode leder i scale-up stadiet. Kun ved at kende sine medarbejdere kan sådanne vigtige skift i en virksomheds struktur forudses og imødekommes.

Talenttesten
TT38 er en menneskelig analog til det, mange kalder due diligence. I bund og grund gør den op med myten om, at mennesker enten er talentfulde eller ej. Alle mennesker er udstyret med en portefølje af talenter, og virksomheder gør sig selv en bjørnetjeneste ved ikke at kortlægge dem, mener Claus Bentzen.

”Jeg spørger ofte, når jeg coacher iværksættere, hvor meget af deres tid, de arbejder på det, der giver dem energi – på det, de er allerbedst til. Svaret er ofte mellem 10 eller 20 procent,” siger Claus Bentzen.

Det er ikke godt nok. Det handler om at finde den rette medarbejder, som motiveres at netop den type opgave, som kollegaen med en helt anden talentpakke går kold på. ”Hvis jeg skal lave årsregnskab og jonglere rundt med en masse underbilag, så bliver jeg træt alene ved tanken om det. Men hvis jeg overlader stakken af bilag til vores bogholder, så bliver hans talentprofil aktiveret,” siger Claus Bentzen.

Problemet er, at det langt fra altid er åbenlyst, hvor den enkelte medarbejders talenter og motivation ligger. Det kan en talenttest som TT38 blotlægge, og resultaterne af at bruge sådanne tests, taler sit eget klare sprog. Talents Unlimited går gerne selv foran med de gode eksempler; og har blandt sine ansatte en tidligere frisør samt en tidligere telefonsælger. Begge medarbejdere har fået hul igennem til deres talenter som henholdsvis koordinator og udviklingskonsulent. Hvis rekrutteringsprocessen var baseret på en kold gennemgang af et CV og en standard jobsamtale, så var de to medarbejdere givetvis stadig frisør og telefonsælger. Der er tale om en ny måde at gå til mennesker på, hvor vi kigger bag overfladen.

Objektivitet og unbias i rekruttering
Ifølge Claus Bentzen er der et stort forbedringspotentiale i den måde, mange stadig rekrutterer nye medarbejdere på.

”Ofte ser man, at kandidaten og firmaet nærmer sig hinanden med salgstaler, og kun har blik for om de to salgsprocesser matcher hinanden. Det betyder, at når kandidaten så får jobbet, så møder denne op den første dag og må spille en rolle,” siger Claus Bentzen.

Erfaringer med TT38 viser, at et rekrutteringsforløb baseret på testresultatet, giver et ærligt, positivt og mere dybdegående fundament for en god start på jobbet – hvor virksomheden sikrer at den nye medarbejder ansættes for at være den, hun er – og fordi der er brug for netop hende.

Testen giver en unbias og åben tilgang til mennesker, hvor fx alder og køn ikke indvirker på resultatet, og en sådan tilgang er i stigende grad nødvendig og af stor vigtighed.

”Vi lever i en verden, hvor gode medarbejdere er en knaphedsfaktor, hvor det er svært at fastholde folk, og hvor mange opgaver er specialiserede ” siger Claus Bentzen.

I en sådan verden kan det blive enormt dyrt for virksomheder ikke at kende sine medarbejderes motivationsfaktorer og talenter. Men heldigvis er der lys for enden af tunnelen.

”Vi har alle et eller andet område, vi er verdensmestre i”, slutter Claus Bentzen.

 

Tilbage til blog oversigten

Udtalelser fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

""

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

1 / 4