TT38 Teamtest

Teamtesten er et stærkt værktøj til at sammensætte og udvikle virksomhedens teams. Det multifunktionelle værktøj kan bla. bruges til at identificere følgende:

 • Hvem er vi?
 • Hvad er vi gode til?
 • Hvor skal vi understøttes?
 • Hvordan skaber vi synergi?
 • Hvordan samarbejder vi?
 • Er vi optimalt sammensat?
 • Hvordan opnår teamet succes?
 • Hvordan skaber vi mening og motivation?
 • Forstå hinanden og lær at understøtte hinandens talenter
 • Eliminere tvivl og problemer
 • Skabe overblik
 • Hvordan skal teamet og individerne ledes?
 • Hvem skal vi ansætte som den næste?

Teamets talenter

Grafen viser det vægtede gennemsnit af teamets talenter, på tværs af alle teamets deltagere. Dette kan bruges til følgende:

 • Identificering af teamets styrker/ svagheder
 • Hvordan ser teamets kultur ud.
 • Teamet tilbøjeligheder

 

 • Teamtest er bygget på individernes tests
 • Testen viser teamets styrker og svagheder
 • Testen viser, hvem der kan bistå teamet med ”svagheder”
 • Hvordan arbejder teamet sammen
 • Hvad er kulturen i teamet
 • Hvilke konflikter kan opstå – hvordan forebygges de

 

Top talent i team

Dette billede viser hvordan fordelingen af toptalenter er for teamet.

 • Bruges til at vurdere styrken af talenterne og sammenhængen
 • Er det enkelte folk der trækker op på vegne af teamet.
 • Hvad har vi særligt til fælles af talenter.
 • Hvad karaktiserer os som team.

Talentprofil vs. team respondenter

Bruges til at sammenligne det enkelte teammedlem med det samlede team! Til venstre står teamgennemsnittet (uden farver), og til højre står den individuelle testtagers talent (med farverne blå/Orange). Hvide farver i toppen til højre, siger hvad personen har, som teamet ikke har i top 12 (hvad bringer personen som er specielt, til teamet), der hvor personen har blå streger, er personen i sin top 12, lige som teamets top 12. Der hvor personen har orange streger, har personen team talenter (top 12), lavere end top 12, og har derfor mindre talent end teamet har for disse områder. Jo lavere det orange er, jo mere forskellig er team og persons evne for dette område (kan både være godt og skidt).

 

Hurtigt blik på hvor kandidatens top ligner teamet og hvor kandidaten skiller dig ud

 

 

Konfliktstil

Belyser hvordan man tackler konflikter og uenigheder; om vejen til målet er på bekostning af relationer, eller forsøger du at opretholde relationer fremfor at nå målet. De fleste personer befinder sig mellem de to yderpoler. De brede grå siger hvordan dine talenter styrker mønstret, og den smalle mørkegrå hvor talenterne stækker/forhindre mønstret!

Arbejdsfokus

De 7 parametre afspejler de aspekter af arbejdet, som teamet naturligt har fokus på. Forskelligt fokus kan give misforståelser, og ens fokus kan give “groupthink” (altid samme løsning og holdning).

Teamet er den Brede blå, den smalle mørkegrå beskrive om man er anti- eller modsat drevet (f.eks. ukritisk eller Anti-skabende), den grå streg står for normen/gnns.score, den sort tynde streg for en høj score og den lysegrå blok for en næsten for høj score!

Teamstyrker

De roller, som teamet egner sig til ved team-arbejde. Altså hvilke typer af rolle falder teamet mest naturligt? Der hvor man score over middel/norm/gnns.score har man tit let ved den type rolle, og der hvor man scorer under middel, bliver man sjældent god eller glad for den type rolle. De grønne bjælker er teamets score, de mørkegrå er de personer, der besidder noget, der er direkte modsat rollen (stækker rollen), den grå streg indikerer normen/gnns.score, den sorte tynde streg er en høj score, og de lysegrå blok indikerer at man nærmest overscorer inden for området

Innovation

Belyser hvordan teamet understøtter innovationsprocesser – fordelt på 3 grupperinger: De 3 øverste faktorer i grafen: Det kreative trin De 3 midterste: Det involverende trin De 3 nederste: Det Implementerende trin.

Lilla score er teamets, mårkegrå scorer er hvordan teamet stækker den type arbejde, den grå er normen/gnns.scoren, den sorte tynde streg er en høj score og den lysgrå blok er en ekstremscore inden for området