Engagerede medarbejdere – Ledertjekliste

Ledelse er i sin grundessens et relationelt fænomen, som kræver, at en person ”gør” ledelse, og at en eller flere andre person(-er) gør følgeskab. Derfor vil vi i denne tekst præsentere en let anvendelig tjekliste, der kan hjælpe dig med at fordre følgeskab i din rolle som leder. Listen er opbygget således, at de første tre punkter er de vigtigste, og dem du bør adressere først. Dernæst kan du gå i gang med de tre næste og til sidst de fire sidste punkter.

Tjeklisten kan gennemgås med den individuelle medarbejder som fokus, eller med et team som fokus – du erstatter bare ”medarbejder” med ”team”. Ligeledes kan teammedlemmer anvende tjeklisten sammen med hinanden for at sikre performance.

Lidt baggrund for tjeklisten

Engagement er en af de væsentligste nøgler til øget produktivitet og tilfredshed blandt medarbejderne, og det kan ses på forretningens bundlinje (Harter et al., 2002). Nærmeste leder spiller en væsentlig rolle i at sikre engagement og tilfredshed (Judge et al., 2001). I særdeleshed har det vist sig, at en transformational leadership-stil har en positiv effekt på engagement (Breevaart et al., 2014; Sharoni et al., 2015).

Transformational leadership handler om at skabe tillid og respekt, så den ansatte kan identificere sig med lederen. Ligeledes handler det om at italesætte en positiv vision, tage højde for de ansattes individuelle styrker, behov og svagheder samt intellektuel stimulering, der fordrer at ’Jeg’ forholder sig refleksivt til sit arbejde (Breevaart et al., 2014). Transformational leadership handler dermed grundlæggende om at sikre, at den ansatte oplever fremgang.

Engagement er ikke kun vigtigt på grund af de positive effekter, men også fordi mangel på engagement kan have nogle negative konsekvenser for virksomheden. Ydermere har faldende engagement hos en ansat desværre en tilbøjelighed til at smitte af på de andre, og vi ved at lavere tilfredshed og engagement har det med at betyde flere opsigelser/afskedigelser, lavere produktivitet, dårligere kundehåndtering, og generelt lavere profit (find ref). Derfor er det særligt vigtigt at fokusere på at holde et højt engagementsniveau.

Det lyder måske meget konceptuelt og uhåndgribeligt, men i virkeligheden er engagement noget, der skabes mellem leder og medarbejder på daglig basis (Breevaart et al., 2014) og her spiller kommunikation en væsentlig rolle (Karanges et al., 2015).

Kommunikation er derfor et gennemgående tema i nedenstående tjekliste. En anden vigtig faktor er at arbejde med de ansattes talenter (se punkt tre i tjeklisten). Gør man det som leder, kan man forvente at se øget kundeengagement, øget profit, forbedret sikkerhed, øget salg samt faldende medarbejderomsætningshastighed (Asplund et al., 2015).

Med dette som baggrund har vi udviklet en leder-tjekliste, som er nem og konkret at anvende i dagligdagen. Når du læser den, skal du forestille dig, at du er medarbejderen, der taler på vegne af sig selv; eller et team, der gør det samme. Alternativt kan du naturligvis bare spørge dine ansatte om, hvordan de ser på punkterne på listen.

Hvis du ønsker den i PDF form, skriv da endelig til os og vi sender den til dig.

Med venlig hilsen

Thorbjørn Saltorp

Chefkonsulent, Talents Unlimited

 

Tjekliste 

 • Forventningsafstemning (jeg kender mine mål, og hvad jeg måles på)
  1. Jeg kan beskrive mine mål
  2. Jeg ved, hvad i målet, der er vigtigt
  3. Jeg ved, hvordan succes ser ud
  4. Jeg ved nøjagtigt, hvad ordet kvalitet dækker, i dette mål
 • Materiale- og vidensafstemning (jeg har mine værktøjer)
  1. Jeg har de ting, jeg specifikt har brug for
  2. Jeg har det, jeg har fortjent
  3. Jeg har den viden, jeg har brug for
  4. Jeg forhindres ikke i at nå målene
 • Talentafstemning (jeg gør det, jeg er bedst til hver dag)
  1. Jeg kender mine største talenter
  2. Jeg ved, hvordan jeg bruger dem og arbejder derfor hensigtsmæssigt
  3. Mine kollegaer kender hinandens talenter
  4. Jeg laver ting, hvor jeg kan bruge mine talenter
  5. Jobbet er mest tilpasset mig, ikke omvendt
 • Individualiseret ros og ris (jeg føler mig anerkendt og er god)
  1. Jeg er bevidst om, hvilken type anerkendelse jeg kan lide
  2. Jeg ved, at jeg gør tingene godt
  3. Jeg får ros ofte nok
  4. De andre/ledere ved, hvad der motiverer mig
 • Individualiseret omsorg for mig (virksomheden vil mig)
  1. Jeg føler, at de andre tænker på mig
  2. Jeg føler, at de andre egentligt gerne vil have, at jeg er her
  3. Mit team er et rart sted at være
 • Individualiseret udvikling (virksomheden ønsker at udvikle mig)
  1. Der er kolleger, der ønsker, jeg skal udvikle mig
  2. Der er minimum en kollega/leder, som bruger tid på at udvikle mig
  3. Jeg taler udvikling minimum 3 gange om året med en leder
  4. Mine resultater bliver målt
  5. Jeg føler, jeg vokser som person
 • Lytning (input bliver hørt, jeg er vigtig)
  1. Det, jeg siger, bliver der lyttet til
  2. Jeg har lov til at have mine egne meninger
 • Individualiseret virksomhedsbranding (det jeg gør, er vigtigt)
  1. Jeg ved, hvad der gør mit arbejde så vigtigt
  2. Jeg forstår de værdier, vi arbejder ud fra
  3. Det, jeg gør, hjælper kunderne
 • Skaber gruppestolthed (jeg er stolt af din afdeling)
  1. De andre er også fokuseret på at lave et godt stykke arbejde
  2. Vi skaber kvalitet og vækst for kunderne
 • Skaber gensidig tillid i afdelingen (jeg har gode venner på arbejdet)
  1. Jeg har en ven på arbejde
  2. Jeg føler, der er andre på arbejdet, jeg gerne vil kæmpe for
  3. Jeg føler, at jeg har meget stor tillid til en anden på arbejdet
Back to blog

Statements from happy customers

"In DOVISTA, we view “selection” as one of our most important competences, as our ability to choose the right people for the right position are crucial to creating the optimal organization.

In HR we have until recently based interviews on 4-factor profiles, which is an excellent conversation tool, but at the same time we were aware that we were missing an analysis and development tool.

Therefore, we choose to enter a collaboration with Talents Unlimited on their TT38 “Talent test” which gives us new and better opportunities to put together teams and organization based on a thorough test. It gives us opportunities we haven't had before. The fact that we have chosen to become certified ourselves, is because we see the tool utilized far wider than solely for recruitment, which is why we prefer it in-house, which allows us to work more agile, by having the competence ourselves"

""

"Talents Unlimited conducted the TT38 Talent Test on everyone in our team. It has been an eye-opening process for all parties, where each of us has been identified with personality, values, human top talents and non-talents - as well as their paradoxes.

I, as well as employees, are now geared to individualize the types of tasks we each enjoy the most, so that we can solve them with the least possible energy and get the highest possible output.

I really feel that we have shaped the pieces and we can now start to puzzle and create some even better teams that understand and complement each other's talents.

It will give us a better bottom line. Economically as well as socially"

"Personality tests have the effect of providing a rather caricatured - and therefore limited - image of a human being. TT38 is not like that.

TT38 draws a nuanced profile that better takes into account the often very contradictory qualities we each possess. The conclusions are not limited to "blue personality with a little green, so this is who you are", but is based on data on a wide range of personal traits and takes into account the interaction between them. It is all presented in a relatively straightforward way and is complemented by knowledgeable questioning and interpretation by Talents Unlimited, allowing the final nuances to come along

The warmest recommendations from here for both recruitment, efficiency and sheer curiosity"

1 / 4