Teamudvikling

Ledere kan anvende talenttesten til teamudvikling. Ledere der bruger talenttesten til teamudvikling, oplever øget produktivitet samt et sundere og mere understøttende arbejdsmiljø. Dette udspringer af testens dybde ift. talentsammensætning af personer i pågældende teams og diskussions- og stressstyrker. Testen viser herved hvordan alle på et team interagerer på det kognitive plan, og kan derfor hjælpe med at forudsige adfærden for den enkelte, og samtidig forebygge stress og uønskede konflikter. Testen sørger også for, at I som virksomhed kan målrette og uddelegere opgaver afhængig af individers toptalenter. Talenttesten anvendt til teamudvikling bidrager med øget effektivitet og kvalitet i samarbejdet.

Selvom et team er sammensat på baggrund af kompetencer og rollefordeling, skal de stadig samarbejde som mennesker. Til dette anvender ledere talenttesten til at afdække hvordan talenterne påvirker hinanden, og kan dermed sikre at samarbejdet er udviklende og gunstigt for medarbejdernes trivsel. Et eksempel herpå: Et strategisk og startende geni med gode konkretiserende evner, ville passe perfekt ind i et team, som i forvejen består af idéudviklere med velfungerende kommunikation og optimisme. Hvis et par af de relaterende og påvirkende talenter ikke stemmer godt overens mellem strategen og teamet, kan der hurtigt opstå gnidninger og udfordringer. Testen er derfor effektiv og grundig til at sikre, at det kommende teamarbejde lykkes på alle parametre.

Når en virksomhed har flere teams, er der god grund til at analysere hvad der skaber succes på de mest produktive af dem. Ledere bruger derfor også teamtesten til at undersøge, hvad der skaber succeserne i de bedste afdelinger, for derefter at implementere de vigtigste elementer i afdelinger og teams som kræver udvikling. Testresultatet afspejler ligeledes det nuværende arbejdsmiljø hos en virksomhed, dermed kan virksomheden alene med dette værktøj udvikle teams på tværs af afdelinger, og sikre, at alle de vigtigste faktorer bliver medregnet. En grundig teamsammensætning baseret på både talentkombinationer og adfærdsmønstre, er en garant for succesfuldt samarbejde.

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Vi har brugt TT38 testen gentagende gange i forbindelse med rekrutteringer.
Selve testen er efter min overbevisning klart markedsførende og kombineret med Kenneth’s og resten af teamet grundighed skaber et imponerende billede af de talenter og det menneske der er i spil til et givent job.
Skal du have testet dit nuværende team eller kommende medarbejdere. Så tag fat i TT38!"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 5
Tilmeld nyhedsbrevet