Succesprofilering

Ét er at mangle en ny medarbejder – noget andet er at vide hvad vedkommende skal lave hos jer – men noget helt tredje er, at kunne skræddersy en søgen efter kandidater. Den øgede påvirkning på jeres virksomheds omsætning og vækst, er nemlig dybt afhængig af, om I får ansat en som rammer det gennemsnitlige niveau, eller en som decideret topperformer. En succesprofil ud fra talenter, afdækker de essentielle succeskriterier for at en kandidat vil ende som en topperformer hos jer. Den vil sikre at vedkommende har stor succes med de opgaver han/hun får, og samtidig vil der være fokus på trivsel og kontinuerlig udvikling inden for jobrollen. Da al data kommer fra jeres egne topperformere i jeres nuværende arbejdsrammer, så anvender I statistik fra egne succeser i jeres eksisterende kultur.

Når en kandidat stemmer godt overens med virksomhedens succesprofil, har virksomheden statistisk set fundet en ”klon” af deres topperformere. Flere traditionelle tests og værktøjer vil fortælle hvilken kasse eller kategori en kandidat hører til, og udfordringen her er, at der stadig er ret stor forskel på hvad der skaber en topperformer. Kognitive talenter fortæller hvorfor hvert individ lykkes med det de laver, og en succesprofil sammenligner alle data fra de topperformere en virksomhed tester. På følgende måde får virksomheden alle succeskriterier medregnet, og derigennem tydeliggøres det, om kandidatens talenter stemmer overens. Testen arbejder indefra og ud, hvilket er ved at oplyse om de indre elementer, der skaber hver af de unikke topperformere. Det øger samtidig chancerne for endnu bedre udvikling, da virksomheden undervejs får afdækket unikke talentsammensætninger, der skaber succes for netop denne virksomhed.

Undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem et øget output på omsætning og engagement, og de virksomheder der benytter sig af en talentbaseret tilgang til rekruttering og udvikling. Det skyldes især at talenter er en meget præcis måde at afdække succes på. De fortæller om vores instinktive og foretrukne adfærdstræk, og specificerer også i hvilke arenaer de hyppigst forekommer. Kognitive talenter viser tydeligt hvor din hjerne har størst aktivitet, og det er her en medarbejder skal iscenesættes. Succesprofilering gennem talenter øger derfor sandsynligheden for at en nyansat kan skabe samme, hvis ikke bedre succes, i de forestående opgaver og projekter i virksomheden.

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Vi har brugt TT38 testen gentagende gange i forbindelse med rekrutteringer.
Selve testen er efter min overbevisning klart markedsførende og kombineret med Kenneth’s og resten af teamet grundighed skaber et imponerende billede af de talenter og det menneske der er i spil til et givent job.
Skal du have testet dit nuværende team eller kommende medarbejdere. Så tag fat i TT38!"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 5
Tilmeld nyhedsbrevet