Salgsudvikling

Ledere der gennem talenttesten har identificeret egne og andres talenter, formår at løfte salget til nye højder.

Talenttest rapporten indeholder en salgsgraf, der gennem illustration af talenterne med høj præcision og genkendelighed, angiver i hvilke salgsroller en sælger skal iscenesættes. Denne graf fortæller ikke nødvendigvis hvad medarbejdere er gode til – men illustrerer hvor de kan udvikles, og hvad de har potentiale til at blive gode til.

Et godt eksempel herpå er, at en god sælger der aldrig bliver suveræn, eller den ekstraordinære sælger, der efter en omrokering ikke længere præsterer på samme niveau.

Med talenttesten er det muligt at se hvilke salgsroller vedkommende har størst potentiale for at opnå succes i, og sælgeren får en dyb selvindsigt ift. hvilke talenter der understøtter dette.

Træn din ledere i talent

Ledere anvender ligeledes teamtesten til at afdække hvad der skaber succeserne i de bedste afdelinger, for derefter at implementere de vigtigste elementer i form af de rigtige personer, med den nødvendige talent sammensætning i afdelinger og teams, hvilket kræver udvikling.

Teamtesten oplyser med dette fokus bl.a. om samarbejde på det kognitive plan, den unikke talentsammensætning, adfærdsmønstre og stresselementer. Det er derfor muligt at låse op for sælgernes sande potentiale, få dem til at præstere kontinuerligt på højt niveau, og samtidig forebygge stress og nedbrud. Det fører til en mere stabil salgsudvikling og et sundere arbejdsmiljø.

Ledere der anvender talenttesten, har derfor synligt en øget påvirkning på virksomhedens samlede omsætning.

Få det optimale ud af sælgerne

Det har stor betydning for omsætningen og salgsudviklingen, hvorvidt den næste ansatte sælger bliver en middelmådig sælger eller en decideret topperformer.

Når talenttesten er anvendt til at udvikle og løfte salget, vil de succesprofiler der dannes performe endnu bedre. Det hele handler om talenter, og hvordan de forskellige sammensætninger giver succes. En leder der har opnået forhøjet selvindsigt gennem testen, kan udvikle salget til nye højder, og samtidig have bedre styr på egne ledelsesmæssige blindspots.

En sælger der har gennemgået testen, vil ligeledes få en forhøjet selvindsigt, og derigennem kunne fokusere energi og kræfter på de mest hensigtsmæssige opgaver.

VIL DU HØRE MERE OM SALGSUDVIKLING? UDFYLD NEDENSTÅENDE OG VI RINGER TIL DIG

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I Canon har vi meget fokus på, at vi får ansat de korrekte profiler, der kan lykkes i vores meget konkurrenceudsatte branche. Vi har derfor i samarbejde med Talents Unlimited anvendt testen TT38 til at definere en succesprofil inden for salg, som viser, de talenter, som en sælger skal have for at kunne få succes i vores branche.

Vi kan se, at når vi er loyale overfor vores succesprofil, er vores succesrate højere i at få en sælger til at lykkes i jobbet. Dette er til stor gavn for såvel medarbejder og selskab.

Vi er nu gået skridtet videre, og vi har anvendt TT38 i forbindelse med teambuilding i vores salgsteam. Sælgerne og lederne har fået mere fokus på deres talenter, og hvordan de kan blive endnu bedre sælgere, samt hvordan salgsteamet spiller hinanden gode med de talenter, de hver især kommer med"

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

1 / 4
Tilmeld nyhedsbrevet