Rekruttering

Der findes mange udfordringer ift. rekruttering. En fejlansættelse kan bl.a. skyldes mangel på de rigtige kompetencer, manglende engagement i virksomhedens udvikling og vision, eller at vedkommende simpelthen ikke passer ind i kulturen på arbejdspladsen. Ens for alle tilfælde er, at det har store omkostninger at rette op på.

Undersøgelser fra Harvard viser, at der klart er flest der skifter job inden for det første år, typisk omkring 2-3 måned, og især ved 12 måneder. Talenttesten afdækker alle de forskellige parametre du skal bruge, for at sikre at den nye medarbejder bedst muligt iscenesættes med de rette opgaver, kultur og udvikling.

Det hele handler om talenter, og deres potentiale for at skabe succes på den lange bane.

Kandidatens potentiale

Talenttesten dykker dybdegående ned i alt fra kognitive talenter til adfærdsmønstre, og kortlægger ligeledes individets fremtidige potentiale, når der netop er fokus på at iscenesætte de rette talenter undervejs.

Via talenterne – og evt en succesprofil – kan du bl.a. øge sandsynligheden for at forudsige kandidatens adfærdsmønstre, og hvorvidt de vil trives i jeres nuværende kulturelle rammer. Der opnås et dybt indblik i vedkommendes potentiale for succes i forhold til kommende arbejdsopgaver, da talenterne viser vejen for de områder en medarbejder har størst potentiale for fremtidig udvikling, og ligeledes hvor det ikke nytter at udvikle vedkommende.

Testen forklarer hvor fagligheden kan findes hos kandidaten, og forklarer hvorfor vedkommende netop vil være stærk inden for de områder.

Talenter målrettet strategien

Et af de vigtigste succeskriterier bag en vellykket rekruttering, er kandidatens talentsammensætning ift. virksomhedens underliggende strategi og vision.

For at undgå en høj medarbejderomsætning, bør man derfor både fokusere på talenter vs. jobrolle, men også på, om kandidatens kompetencer, mindset og adfærd er strømlinet med virksomhedens langsigtede udviklingsstrategi.

Talenter er særligt effektive til at angive kandidaters potentiale for positiv påvirkning på virksomhedens udvikling, og hvorvidt de selv skaber succes og innovation i jobrollen.

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

1 / 3
Tilmeld nyhedsbrevet