Reboarding

Der er ofte et stort fokus på preboarding, rekruttering og onboarding, men en af virksomhedens vigtigste ressourcer er de nuværende medarbejdere.

Det er dyrt at rekruttere, og derfor kan det være fornuftigt først at se på, om en nuværende ansat kan excellere i den ledige rolle. Når en medarbejder skifter jobrolle, leder eller arbejdsopgaver internt, så er det her vigtigt, at virksomheden går ind og understøtter vedkommendes ”reboardings-proces”. Her øger virksomheden markant sine chancer for, at medarbejderen får succes i den nye rolle.

Reboarding dækker over alle processer, hvori en medarbejders rolle redefineres i vid udstrækning. Noget af det vigtigste at se på, er treenigheden bestående af: Nærmeste leder – Arbejdsopgaver – Kollegaer/Kultur. Når følgende 3 ting er i godt samspil, medfører det at vedkommendes talenter i sandhed er iscenesat, og her har medarbejderen størst muligt potentiale for succes.

Find medarbejderens sweetspot

Treenighedens samspil kaldes det talentmæssige ”sweetspot”.

Dette opnås når dine arbejdsopgaver ligger inden for dine toptalenter, og nærmeste leder aktivt og løbende bruger dette til at lede og udvikle dig, alt imens kulturen omkring dig passer til motivations-, drive- og stressstyrkerne. Konsekvensen af manglende reboarding kan derfor være, at vedkommende rykker sig væk fra ”sweetspottet” når den nye rolle defineres, på baggrund af disse 3 parametre.

Ledere der bruger talenttesten, har derfor større sandsynlighed for at iscenesætte medarbejderens talenter i den nye stilling, og samtidig sikre at treenigheden opretholdes. Det gælder især også ift. stress og trivsel generelt.

Brug medarbejderne optimalt

Ledere som aktivt bruger talenttesten i reboarding-processen, formår at iscenesætte medarbejderens talenter og styrker målrettet og tilpasset til det nye miljø.

Dette gør processen kortere, mere effektiv, og øger chancerne for bedre trivsel og udvikling. Indledende kan sandsynligheden for succes i det kommende miljø afdækkes, samt om de forestående opgaver passer til medarbejderens talenter. Derved kan en ineffektiv omstrukturering undgås.

Et eksempel er, at det ikke altid er topsælgeren som bliver den dygtigste leder. Testen kan forebygge forkerte ledelsesbeslutninger, og samtidig forklare medarbejderen hvorfor en anden rolle er mere passende. Det opretholder motivation og holder på medarbejderne.

VIL DU HØRE MERE OM REBOARDING? UDFYLD NEDENSTÅENDE OG VI RINGER TIL DIG

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 4
Tilmeld nyhedsbrevet