Medarbejderudvikling

En undersøgelse fra AS3 viser, at 21% af de medarbejdere som skiftede job, ikke følte at der var den ønskede plads til personlig og faglig udvikling.

Det er helt essentielt at medarbejdere føler, at de kan udvikle kompetencer, de finder styrkende og interessante. Medarbejdere kan med afsæt i talenterne fra talenttesten udvikles i en selvindsigt, der bidrager til, at de får en øget forståelse og accept af, at de indeholder en unik sammensætning af talenter.

Denne indsigt og forståelse giver medarbejdere samt lederen, en forståelse af hvilke opgaver og roller der passer til dem, og vigtigst af alt, hvorfor. Medarbejdere kan udvikles på flere måder, når medarbejdere udvikles gennem talenter, er udviklingen tilpasset så den giver bedst mening for medarbejderen, lederen og virksomheden.

Sørg for rette udvikling

I forhold til udvikling af medarbejdere, er det ikke alle der decideret ønsker fokus på udvikling. Nogle ansatte elsker at komme på kurser, mens andre ønsker trygge rammer og et arbejde præget af struktur.

Testen vil give dig som leder et større indblik i hvem der ønsker udvikling, kurser m.m. – og ligeledes hvem der ikke ønsker dette. Det betyder, at du kan fokusere og distribuere virksomhedens ressourcer mere effektivt, og du vil opleve, at I opnår større succes med jeres udviklingsforløb.

Når udviklingsforløbet tager afsæt i talenterne, bliver forløbet tilrettelagt efter netop de områder hvor medarbejderen har størst potentiale for udvikling – med andre ord er det selve udarbejdelsen af forløbet gennem talenterne, der markant øger chancerne for at implementeringen af udviklingsforløbet bliver en succes.

Træn lederne i at udvikle medarbejderne

Gennem en certificering i talenttesten kan alle, især ledere, lære at anvende værktøjet til at identificere medarbejderes talenter. Det giver en bedre mulighed for succesfulde udviklingsforløb, teamsammensætninger og flere succesfulde ansættelser.

Virksomheden har en retning ift. udvikling og vision, når medarbejderne er strømlinet med denne retning, vil chancen for succes stige markant. Gennem talenttesten kan man ansætte de rigtige medarbejdere, der matcher virksomhedens mål samt sikre en effektiv onboardingsproces.

Denne proces vil ultimativt sørge for, at rammerne er dannet, således medarbejderen kan trives og udvikles på den lange bane.

Til medarbejderudvikling bruges TT38 testen – læs mere om testen her

Vil du høre mere om medarbejderudvikling? Udfyld nedenstående og vi kontakter dig.

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"I Canon har vi meget fokus på, at vi får ansat de korrekte profiler, der kan lykkes i vores meget konkurrenceudsatte branche. Vi har derfor i samarbejde med Talents Unlimited anvendt testen TT38 til at definere en succesprofil inden for salg, som viser, de talenter, som en sælger skal have for at kunne få succes i vores branche.

Vi kan se, at når vi er loyale overfor vores succesprofil, er vores succesrate højere i at få en sælger til at lykkes i jobbet. Dette er til stor gavn for såvel medarbejder og selskab.

Vi er nu gået skridtet videre, og vi har anvendt TT38 i forbindelse med teambuilding i vores salgsteam. Sælgerne og lederne har fået mere fokus på deres talenter, og hvordan de kan blive endnu bedre sælgere, samt hvordan salgsteamet spiller hinanden gode med de talenter, de hver især kommer med"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

1 / 4
Tilmeld nyhedsbrevet