Ledelsesudvikling

Det er ikke altid det lykkes at realisere en medarbejders potentiale, herunder at skubbe medarbejdere fra tanke og tale, til faktisk handling.

Den kedelige nyhed er, at dette ofte skyldes ineffektiv ledelse. Resultater fra en AS3 undersøgelse viser, at 31% af jobskiftende angav dårlig ledelse som grunden hertil.

Da 69% af medarbejderens engagement er direkte knyttet til nærmeste leder, er det essentielt, at man som leder ved, hvordan man udvikler og rykker sine medarbejdere.

God ledelse kræver, at man kender sig selv som leder. Det kræver at man kender sine medarbejdere. Identificering af deres talenter fra talenttesten giver en dyb indsigt i hvordan deres hjerne fungerer og klargør dermed hvad der i sandhed driver dem til succes.

Træn dine ledere til at få succes med talent

Når man anvender talenter, vil lederudviklingsprogrammer kunne tilrettelægges således, at fokus på en øget selvindsigt via talenterne, vil give en selvforståelse for egne handlingsmønstre.

Når en leder møder udfordringer eller uhensigtsmæssige håndteringer fra egen side, giver talentindsigten en række alternative muligheder for en bedre håndtering. Ligeledes giver det indsigt i medarbejdere og deres talentsammensætning, og øger herved forståelsen af deres adfærd, drive og motivation.

Det giver lederen direkte mulighed for at uddelegere og forventningsafstemme opgaver, så de tager særligt udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov, og sikrer en øget forståelse og trivsel. Den forhøjede selvindsigt giver ligeledes medarbejderne mere tillid til lederen. Gennem denne vil et gunstigt og succesfuldt samarbejde hurtigere tage fart.

Skab bedre bundlinje gennem talentfuld ledelse

Talent- og styrkebaseret ledelse har en decideret målbar effekt på bundlinjen.

De allerbedste ledere, de ekstraordinære ledere, er dem der formår at skabe den ønskede og optimale succes for virksomheden. Disse ledere formår at afdække de bedste og mest potentielle talenter og styrker hos medarbejderne, samt hvilke af disse der skal udvikles på, for at opnå den førnævnte succes.

De ledere forstår vigtigheden i at fokusere på at udvikle på top talenterne, og at sammensætte forskellige talenter således et team opfylder et excellerende niveau i alle teamroller. Talenttesten giver dig den nødvendige indsigt, og forskellige undersøgelser viser også at talent- og styrkebaseret ledelse øger medarbejderengagement markant.

VIL DU HØRE MERE OM LEDELSESUDVIKLING? UDFYLD NEDENSTÅENDE OG VI RINGER TIL DIG

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion

Anbefalinger fra vores glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 4
Tilmeld nyhedsbrevet