Hvad er potentialet?

Vi leverer kernen til et utal af testmuligheder, hvor omdrejningspunktet altid er organisationens, teamets eller den enkeltes talenter.

Udnytter du dit fulde talent?

Testen afdækker dine talenter, og gør dig til den bedste version af dig selv. Igennem vores tests kan jeres virksomhed få indblik i jeres talenter, så I kan performe bedre.

Vi finder individuelle talenter, og hjælper personer til at udvikle sig selv, sådan alle kan blive den bedste udgave af sig selv. Der er fokus på personen, teamet og hele organisationen. Når individer kender sine talenter, performer og trives de bedre, både på arbejdet samt i det personlige liv.

”Vi har alle en Superman gemt under tøjet, det handler udelukkende om, hvordan du får de rette talenter frem!”

Hvem henvender vi os til?

Igennem talentindsigt giver vi jer nøglen til at åbne op for jeres fulde potentiale. Vores tests giver jer et dynamisk værktøj til personlig udvikling, rekruttering, teamarbejde, ledelses- og organisationsudvikling.

Vi henvender os til jer der:

Ønsker mere målrettet rekruttering og stærkere onboarding.

Tidlig indsigt i nye medarbejdere giver grobund for bedre integration i virksomheden, stærkere teams og i sidste ende et sundere arbejdsmiljø.

Søger at optimere teamwork og samarbejde på arbejdspladsen.

Ved du nok om, hvordan du og dine kollegaer arbejder i teamet? Ved at få indsigt i teamets talenter, kan man bedre udnytte den enkeltes potentiale og understøtte det gode team.

Stræber efter en stærkere organisation.

Igennem indsigt kan man understøtte virksomhedens vækst og skabe et stærkere fundament. Virksomheder der anvender vores tests ser således i gennemsnit en stigning på 14% i deres omsætning.

Udvikler jer som ledere.

Med op til 70% af en medarbejders engagement tæt knyttet til nærmeste leder, så er intet dyrere for en virksomhed end dårlig ledelse. Testen understøtter lederudvikling, og hjælper med at identificere blindspots samt udviklingspunkter.

Se vores udvalg af tests, certifikater og kurser

Talent test

Vores unikke test værktøj åbner op for dit fulde potentiale og forklarer grundlæggende omkring alt fra adfærd til kognitive talenter. Når først dette er kortlagt, så kan I hjælpe folk med at målrette brugen af deres talenter, og derigennem sikre høj effektivitet og kvalitet i arbejdet.

Succes profil

Har du svært ved at finde ”den perfekte medarbejder” til opgaven, så kan dette værktøj sikre, at du kender ansøgerens styrker og svagheder, bedre end de selv gør. Få skabt en succes profil, så du ved, hvad du leder efter, og vigtigst af alt hvorfor.

Team test

Skab et grundigt overblik over dit teams styrker og svagheder, og få en dybere forståelse for hvordan teamet fungerer på det kognitive plan. At gå fra at acceptere hinanden, til at påskønne hinandens styrker og svagheder gør en verden til forskel.

Certificering

Hos os kan du selv blive certificeret i produktet, og derigennem udvikle dine ledere og medarbejdere. Vi samler alt du skal bruge i ét værktøj. Hjælp din organisation ved at blive klogere på folks styrker og talenter, og hvordan I sammen anvender dem på bedste vis.

Master Class

Hvis du vil blive endnu bedre efter certificeringen, så kom med på en Master Class. Her kan du bl.a. sparre med andre certificerede, og derigennem opnå endnu bedre resultater for din virksomhed. Bliv en mester i talentviden, og lås op for det fulde potentiale folk har i sig.

Vi bygger på den nyeste viden

Vores tests er funderet i neurologiske og psykologiske undersøgelser, som sammen danner rammen for en unik måde at identificere talent, både på et individuelt plan og i teams. Vi bygger vores tests ud fra den nyeste viden, og vores tests er derfor i konstant udvikling, så vi kan levere de bedste løsninger til dig.

Hvad er potentialet?

Vi leverer kernen til et utal af testmuligheder, hvor omdrejningspunktet altid er organisationens, teamets eller den enkeltes talenter.

Vores test er et springbræt til mere engagerede medarbejdere, og understøtter naturligt flow og balance, som både forebygger den enkeltes stress og gør denne lykkeligere, samt medvirker til bedre samarbejde og højere effektivitet i organisationen.

Udtalelser fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"Vi har brugt TT38 testen gentagende gange i forbindelse med rekrutteringer.
Selve testen er efter min overbevisning klart markedsførende og kombineret med Kenneth’s og resten af teamet grundighed skaber et imponerende billede af de talenter og det menneske der er i spil til et givent job.
Skal du have testet dit nuværende team eller kommende medarbejdere. Så tag fat i TT38!"

"Have fun with it. Put your feelings into it, your heart, it's your world. Every time you practice, you learn more.
Sometimes you learn more from your mistakes than you do from your masterpieces. Nothing's gonna make your husband or wife madder than coming home and having a snow-covered dinner. At home you have unlimited time. Making all those little fluffies that live in the clouds. Absolutely no pressure. You are just a whisper floating across a mountain. If you didn't have baby clouds, you wouldn't have big clouds. When you do it your way you can go anywhere you choose."

1 / 5
Tilmeld nyhedsbrevet